Konsernregnskap
Firma: Rolv Haugarvoll AS Organisasjonsnr: 828916882
Postadresse: Grovabrotet 8 Foretakstype: AS
5600 Norheimsund Etableringsdato: 06.10.1979
Besøksadresse: Grovabrotet 8 Antall ansatte: 1
5600 Norheimsund Bankforbindelse:
Telefon: 56559428 Revisor: Kpmg AS
Telefaks: 56559544
Aksjekapital: 6 360 000
 
Beskrivelse 2019   2018 2017 2016
         
Resultat        
Salgsinntekter 525.233.000 517.836.000 521.261.000 595.056.000
Andre inntekter 26.094.000 25.794.000 98.739.000 46.788.000
Driftsinntekter 551.327.000 543.629.000 619.999.000 641.844.000
Varekostnad -347.646.000 -319.377.000 -344.622.000 -324.047.000
Lønninger -49.732.000 -41.534.000 -40.708.000 -35.870.000
Lønn daglig leder 671.000 0 0 1.325.000
Avskrivning -22.044.000 -20.691.000 -22.424.000 -22.450.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.466.000 -65.434.000 -59.317.000 -57.225.000
Driftskostnader -497.888.000 -447.036.000 -467.071.000 -429.651.000
Driftsresultat 53.438.000 96.594.000 152.928.000 212.192.000
Finansinntekter 38.725.000 -1.491.000 17.536.000 10.382.000
Finanskostnader -7.808.000 -3.755.000 -3.939.000 -3.244.000
Finans 30.917.000 -5.246.000 13.597.000 7.138.000
Skattekostnad -11.623.000 -20.485.000 -34.828.000 -51.343.000
Årsresultat 72.731.000 70.863.000 131.697.000 167.988.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 84.354.000 91.347.000 166.524.000 219.331.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 67.032.000 60.844.000 43.875.000 72.033.000
Fast eiendom 8.711.000 9.135.000 9.411.000 9.740.000
Sum anleggsmidler 811.707.000 288.648.000 196.122.000 209.431.000
Varebeholdning 222.508.000 217.890.000 200.343.000 187.566.000
Kundefordringer 69.332.000 56.600.000 96.850.000 124.189.000
Andre fordringer 19.504.000 14.658.000 15.108.000 12.967.000
Kasse, bank 21.242.000 5.844.000 20.977.000 75.013.000
Sum omløpsmidler 568.274.000 662.655.000 669.136.000 509.575.000
Sum eiendeler 1.379.981.000 951.303.000 865.258.000 719.006.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 236.000 493.000 750.000 1.315.000
Sum immatrielle midler 52.236.000 52.493.000 52.750.000 53.315.000
Driftsløsøre 0 0 0 46.960.000
Sum varige driftsmidler 124.682.000 122.706.000 115.619.000 128.733.000
Sum finansielle anleggsmidler 634.789.000 113.449.000 27.753.000 27.383.000
Sum investeringer 235.689.000 367.663.000 335.858.000 109.840.000
Sum opptjent egenkapital 712.844.000 651.497.000 587.451.000 463.176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 51.536.000 52.127.000 50.979.000 50.730.000
Sum egenkapital 720.101.000 662.969.000 598.107.000 473.910.000
Sum langsiktig gjeld 502.489.000 157.293.000 90.126.000 101.022.000
Gjeld til kredittinstitutt 68.151.000 45.104.000 43.578.000 181.000
Leverandørgjeld 32.434.000 36.194.000 66.248.000 45.624.000
Betalbar skatt 12.190.000 19.218.000 33.953.000 54.842.000
Skyldig offentlige avgifter 3.188.000 2.636.000 2.259.000 6.884.000
Utbytte -15.888.000 -5.780.000 -7.500.000 -5.300.000
Annen kortsiktig gjeld 25.428.000 21.889.000 23.489.000 31.242.000
Sum kortsiktig gjeld 157.391.000 131.041.000 177.026.000 144.073.000
Sum gjeld og egenkapital 1.379.084.000 946.191.000 860.963.000 714.631.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 410.883.000 531.614.000 492.110.000 365.502.000
Likviditetsgrad 1 3.6 5.1 3.8 3.5
Likviditetsgrad 2 2.2 3.4 2.6 2.2
Soliditet 52.2 69.7 69.1 65.9
Resultatgrad 9.7 17.8 24.7 33.1
Rentedekningsgrad 6.8 25.7 38.8 65.4
Gjeldsgrad 0.9 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 6.7 1 19.7 3
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00