Konsernregnskap
Firma: Askmur Eiendommer AS Organisasjonsnr: 988189456
Postadresse: Storebotn 65 Foretakstype: AS
5309 Kleppestø Etableringsdato: 20.04.2005
Besøksadresse: Storebotn 65
5309 Kleppestø Bankforbindelse:
Telefon: 45977350 Revisor: Olstad Revisjon As
Aksjekapital: 825 000
 
Beskrivelse 2019   2018 2017 2016
         
Resultat        
Salgsinntekter 104.807.000 95.778.000 101.637.000 94.803.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 104.807.000 95.778.000 101.637.000 94.803.000
Varekostnad -74.339.000 -66.156.000 -70.172.000 -66.588.000
Lønninger -13.207.000 -11.711.000 -10.701.000 -10.096.000
Lønn daglig leder 888.000 824.000 756.000 0
Avskrivning -1.584.000 -1.625.000 -1.554.000 -1.426.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.694.000 -5.773.000 -5.937.000 -5.628.000
Driftskostnader -95.824.000 -85.265.000 -88.364.000 -83.738.000
Driftsresultat 8.981.000 10.513.000 13.273.000 11.066.000
Finansinntekter 259.000 670.000 586.000 695.000
Finanskostnader -1.823.000 -1.642.000 -1.875.000 -1.979.000
Finans -1.564.000 -972.000 -1.289.000 -1.284.000
Skattekostnad -1.900.000 -2.047.000 -2.728.000 -2.363.000
Årsresultat 5.517.000 7.495.000 9.256.000 7.419.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 7.417.000 9.542.000 11.984.000 9.782.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Fast eiendom 63.309.000 61.266.000 58.098.000 56.265.000
Sum anleggsmidler 71.187.000 71.378.000 67.661.000 65.660.000
Varebeholdning 23.644.000 14.704.000 17.411.000 13.040.000
Kundefordringer 13.946.000 13.732.000 15.130.000 12.334.000
Andre fordringer 612.000 788.000 825.000 2.455.000
Kasse, bank 1.934.000 902.000 1.126.000 1.043.000
Sum omløpsmidler 40.136.000 30.126.000 34.492.000 28.873.000
Sum eiendeler 111.323.000 101.504.000 102.153.000 94.533.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0 0
Sum immatrielle midler 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.140.000 1.651.000 1.742.000 1.439.000
Sum varige driftsmidler 64.448.000 62.917.000 59.840.000 57.703.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.738.000 8.462.000 7.821.000 7.956.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 42.777.000 39.860.000 34.565.000 29.009.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.019.000 973.000 983.000 1.019.000
Sum egenkapital 43.602.000 40.685.000 35.390.000 29.834.000
Sum langsiktig gjeld 39.600.000 42.637.000 43.905.000 44.652.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.159.000 3.201.000 1.623.000 0
Leverandørgjeld 8.013.000 4.705.000 7.346.000 4.477.000
Betalbar skatt 1.855.000 2.056.000 2.765.000 2.170.000
Skyldig offentlige avgifter 3.229.000 3.311.000 3.109.000 1.922.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.266.000 2.709.000 5.015.000 9.677.000
Sum kortsiktig gjeld 28.121.000 18.182.000 22.858.000 20.047.000
Sum gjeld og egenkapital 111.323.000 101.504.000 102.153.000 94.533.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 12.015.000 11.944.000 11.634.000 8.826.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.7 0.8
Soliditet 39.2 40.1 34.6 31.6
Resultatgrad 8.6 1 13.1 11.7
Rentedekningsgrad 4.9 6.4 7.1 5.6
Gjeldsgrad 1.6 1.5 1.9 2.2
Total kapitalrentabilitet 8.3 1 13.6 12.4
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00