Konsernregnskap
Firma: Holmedal Invest As Organisasjonsnr: 989225464
Postadresse: C/O Are Holmedal Bjørndalsbrotet 155 Foretakstype: AS
5170 Bjørndalstræ Etableringsdato: 08.12.2005
Besøksadresse: C/O Are Holmedal Bjørndalsbrotet 155 Antall ansatte: 1
5170 Bjørndalstræ Bankforbindelse:
Telefon: 91711745 Revisor: Olstad As
Aksjekapital: 1 400 000
 
Beskrivelse 2010   2009 2008 2007
         
Resultat        
Salgsinntekter 69.479.000 75.007.000 81.316.000 81.537.000
Andre inntekter 750.000 531.000 2.392.000 668.000
Driftsinntekter 70.230.000 75.538.000 83.708.000 82.205.000
Varekostnad -30.759.000 -30.401.000 -31.994.000 -32.390.000
Lønninger -27.731.000 -29.970.000 -33.230.000 -31.438.000
Lønn daglig leder 712.000 721.000
Avskrivning -1.003.000 -1.342.000 -1.912.000 -2.420.000
Nedskrivning 0 -437.000 0 0
Andre driftskostnader -8.082.000 -8.980.000 -10.857.000 -11.435.000
Driftskostnader -67.575.000 -71.130.000 -77.993.000 -77.683.000
Driftsresultat 2.655.000 4.408.000 5.715.000 4.522.000
Finansinntekter 1.408.000 2.149.000 2.971.000 3.955.000
Finanskostnader -93.000 -181.000 -610.000 -733.000
Finans 1.315.000 1.968.000 2.361.000 3.222.000
Skattekostnad -1.383.000 -1.911.000 -2.550.000 -1.865.000
Årsresultat 2.199.000 3.829.000 4.789.000 5.196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 3.970.000 6.376.000 8.076.000 7.744.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 124.000 73.000 113.000 168.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.795.000 7.038.000 8.818.000 15.527.000
Varebeholdning 1.113.000 1.351.000 1.588.000 1.437.000
Kundefordringer 10.308.000 10.734.000 11.560.000 13.491.000
Andre fordringer 9.823.000 7.103.000 5.144.000 577.000
Kasse, bank 41.485.000 43.375.000 46.771.000 41.543.000
Sum omløpsmidler 62.873.000 62.714.000 65.183.000 57.488.000
Sum eiendeler 68.668.000 69.752.000 74.001.000 73.015.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 457.000 1.107.000 1.757.000 2.407.000
Sum immatrielle midler 457.000 1.107.000 1.757.000 2.407.000
Driftsløsøre 982.000 2.361.000 3.452.000 4.137.000
Sum varige driftsmidler 1.107.000 2.434.000 3.565.000 9.596.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.231.000 3.496.000 3.496.000 3.524.000
Sum investeringer 144.000 151.000 120.000 441.000
Sum opptjent egenkapital 52.434.000 50.235.000 46.406.000 41.618.000
Sum avsetninger til forpliktelser 94.000 144.000 369.000 128.000
Sum egenkapital 57.040.000 54.758.000 50.744.000 46.565.000
Sum langsiktig gjeld 681.000 1.551.000 5.956.000 11.562.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.272.000 3.717.000 4.813.000 4.392.000
Betalbar skatt 1.447.000 2.150.000 2.318.000 1.821.000
Skyldig offentlige avgifter 2.122.000 2.732.000 4.786.000 3.571.000
Utbytte -306.000 -450.000 -1.348.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.106.000 4.843.000 5.385.000 4.506.000
Sum kortsiktig gjeld 10.947.000 13.442.000 17.301.000 14.888.000
Sum gjeld og egenkapital 65.462.000 66.628.000 71.063.000 69.468.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 51.926.000 49.272.000 47.882.000 42.600.000
Likviditetsgrad 1 5.7 4.7 3.8 3.9
Likviditetsgrad 2 5.7 4.6 3.7 3.8
Soliditet 83.1 78.5 68.6 63.8
Resultatgrad 3.8 5.8 6.8 5.5
Rentedekningsgrad 43.7 36.2 14.2 11.6
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.9 9.4 11.7 11.6
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00