Konsernregnskap
Firma: Austevoll Seafood ASA Organisasjonsnr: 929975200
Foretakstype: ASA
Etableringsdato: 14.04.1981
Besøksadresse: Antall ansatte: 3
5392 Storebø Bankforbindelse: NORDEA BANK NORGE ASA
Telefon: 56181000 Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Telefaks: 56181003
Aksjekapital: 101 358 687
 
Beskrivelse 2018   2017 2016 2015
         
Resultat        
Salgsinntekter 22.630.000.000 20.797.000.000 18.905.000.000 15.240.000.000
Andre inntekter 207.000.000 2.000.000 7.000.000 34.000.000
Driftsinntekter 22.837.000.000 20.799.000.000 18.912.000.000 15.274.000.000
Varekostnad -11.302.000.000 -12.321.000.000 -8.974.000.000 -9.126.000.000
Lønninger -3.195.000.000 -2.905.000.000 -2.230.000.000 -1.797.000.000
Lønn daglig leder 10.596.000 5.828.000 5.243.000 5.294.000
Avskrivning -817.000.000 -920.000.000 -845.000.000 -749.000.000
Nedskrivning -143.000.000 -1.000.000 -123.000.000 -108.000.000
Andre driftskostnader -2.303.000.000 -2.657.000.000 -2.278.000.000 -1.861.000.000
Driftskostnader -17.760.000.000 -18.804.000.000 -14.450.000.000 -13.641.000.000
Driftsresultat 5.077.000.000 1.995.000.000 4.462.000.000 1.633.000.000
Finansinntekter 654.000.000 691.000.000 531.000.000 304.000.000
Finanskostnader -538.000.000 -486.000.000 -311.000.000 -365.000.000
Finans 116.000.000 205.000.000 220.000.000 -61.000.000
Skattekostnad -962.000.000 -369.000.000 -974.000.000 -289.000.000
Årsresultat 4.231.000.000 1.831.000.000 3.708.000.000 1.283.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 5.193.000.000 2.200.000.000 4.682.000.000 1.572.000.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Fast eiendom 6.755.000.000 5.610.000.000 4.699.000.000 4.582.000.000
Sum anleggsmidler 22.736.000.000 21.566.000.000 20.303.000.000 15.508.000.000
Varebeholdning 7.766.000.000 5.877.000.000 7.879.000.000 5.539.000.000
Kundefordringer 2.293.000.000 2.071.000.000 2.340.000.000 1.655.000.000
Andre fordringer 767.000.000 719.000.000 734.000.000 622.000.000
Kasse, bank 4.393.000.000 5.076.000.000 3.745.000.000 2.470.000.000
Sum omløpsmidler 15.219.000.000 13.743.000.000 14.698.000.000 10.286.000.000
Sum eiendeler 37.955.000.000 35.309.000.000 35.001.000.000 25.794.000.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 1.969.000.000 1.942.000.000 1.936.000.000 1.953.000.000
Sum immatrielle midler 11.492.000.000 11.697.000.000 11.746.000.000 8.116.000.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.852.000.000 7.563.000.000 6.691.000.000 5.531.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.392.000.000 2.306.000.000 1.866.000.000 1.861.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 7.859.000.000 5.990.000.000 5.451.000.000 5.256.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.498.000.000 3.542.000.000 4.132.000.000 2.886.000.000
Sum egenkapital 22.454.000.000 19.172.000.000 18.213.000.000 13.611.000.000
Sum langsiktig gjeld 10.491.000.000 10.903.000.000 11.231.000.000 8.238.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.382.000.000 1.852.000.000 2.139.000.000 2.711.000.000
Leverandørgjeld 1.629.000.000 1.457.000.000 1.500.000.000 1.004.000.000
Betalbar skatt 780.000.000 882.000.000 560.000.000 230.000.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.219.000.000 1.043.000.000 1.358.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.010.000.000 5.234.000.000 5.557.000.000 3.945.000.000
Sum gjeld og egenkapital 27.157.000.000 25.924.000.000 26.036.000.000 21.219.000.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 10.209.000.000 8.509.000.000 9.141.000.000 6.341.000.000
Likviditetsgrad 1 3 2.6 2.6 2.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.2 1.3
Soliditet 59.2 54.3 5 52.8
Resultatgrad 22.2 9.6 23.6 10.7
Rentedekningsgrad 9.4 4.1 14.3 5.3
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 15.1 7.6 14.3 7.5
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00