Kvamme & Urnes Begravelsesbyrå As
Juridisk navn:  Kvamme & Urnes Begravelsesbyrå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32141365
Osloveien 67 Osloveien 67 Fax:
3511 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 987015535
Aksjekapital: 104.300 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 22.06.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Hverven Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18,69%
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-12,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 4.432.000 3.734.000 3.539.000 3.179.000 2.588.000
Resultat: -161.000 322.000 55.000 21.000 175.000
Egenkapital: 907.000 1.032.000 774.000 719.000 697.000
Regnskap for Kvamme & Urnes Begravelsesbyrå As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.432.000 3.734.000 3.539.000 3.179.000 2.588.000
Driftskostnader -4.564.000 -3.386.000 -3.465.000 -3.127.000 -2.385.000
Driftsresultat -130.000 347.000 75.000 52.000 203.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 0
Finanskostnader -34.000 -26.000 -20.000 -30.000 -28.000
Finans -30.000 -25.000 -20.000 -30.000 -28.000
Resultat før skatt -161.000 322.000 55.000 21.000 175.000
Skattekostnad 35.000 -64.000 0 0
Årsresultat -125.000 259.000 55.000 21.000 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.321.000 1.587.000 847.000 1.013.000 1.183.000
Sum omløpsmidler 811.000 846.000 645.000 689.000 391.000
Sum eiendeler 2.132.000 2.433.000 1.492.000 1.702.000 1.574.000
Sum opptjent egenkapital 799.000 924.000 665.000 610.000 589.000
Sum egenkapital 907.000 1.032.000 774.000 719.000 697.000
Sum langsiktig gjeld 489.000 755.000 230.000 410.000 590.000
Sum kortsiktig gjeld 736.000 646.000 488.000 573.000 286.000
Sum gjeld og egenkapital 2.132.000 2.433.000 1.491.000 1.701.000 1.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.175.000 3.321.000 3.447.000 3.129.000 2.348.000
Andre inntekter 258.000 413.000 92.000 49.000 240.000
Driftsinntekter 4.432.000 3.734.000 3.539.000 3.179.000 2.588.000
Varekostnad -1.458.000 -884.000 -1.094.000 -1.011.000 -538.000
Lønninger -1.964.000 -1.482.000 -1.454.000 -1.280.000 -978.000
Avskrivning -279.000 -303.000 -186.000 -192.000 -191.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -863.000 -717.000 -731.000 -644.000 -678.000
Driftskostnader -4.564.000 -3.386.000 -3.465.000 -3.127.000 -2.385.000
Driftsresultat -130.000 347.000 75.000 52.000 203.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 0
Finanskostnader -34.000 -26.000 -20.000 -30.000 -28.000
Finans -30.000 -25.000 -20.000 -30.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -125.000 259.000 55.000 21.000 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.321.000 1.587.000 847.000 1.013.000 1.183.000
Sum varige driftsmidler 1.321.000 1.587.000 847.000 1.013.000 1.183.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.321.000 1.587.000 847.000 1.013.000 1.183.000
Varebeholdning 37.000 30.000 22.000 20.000 25.000
Kundefordringer 463.000 589.000 354.000 575.000 249.000
Andre fordringer 65.000 56.000 81.000 17.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 246.000 171.000 187.000 76.000 117.000
Sum omløpsmidler 811.000 846.000 645.000 689.000 391.000
Sum eiendeler 2.132.000 2.433.000 1.492.000 1.702.000 1.574.000
Sum opptjent egenkapital 799.000 924.000 665.000 610.000 589.000
Sum egenkapital 907.000 1.032.000 774.000 719.000 697.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 64.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 489.000 755.000 230.000 410.000 590.000
Leverandørgjeld 251.000 212.000 115.000 222.000 47.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 286.000 259.000 235.000 205.000 151.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 175.000 138.000 146.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 736.000 646.000 488.000 573.000 286.000
Sum gjeld og egenkapital 2.132.000 2.433.000 1.491.000 1.701.000 1.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 200.000 157.000 116.000 105.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.3 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.3 1.2 1.3
Soliditet 42.5 42.4 51.9 42.2 44.3
Resultatgrad -2.9 9.3 2.1 1.6 7.8
Rentedekningsgrad -3.8 13.3 3.8 1.7 7.3
Gjeldsgrad 1.4 1.4 0.9 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet -5.9 14.3 5.0 3.1 12.9
Signatur
28.12.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.12.2009
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Karianne KvammeStyreleder52
Reidar UrnesStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00