Kunstgress-Service AS
Juridisk navn:  Kunstgress-Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90864484
Havreveien 132 Havreveien 132 Fax: 37710644
4635 Kristiansand S 4635 Kristiansand S
Fylke: Kommune: www.kunstgress-service...
Agder Kristiansand
Org.nr: 987058838
Aksjekapital: 170.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10.05.2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
30,7%
Resultat  
  
-87,06%
Egenkapital  
  
3,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.103.000 1.609.000 1.771.000 2.299.000 1.816.000
Resultat: 52.000 402.000 361.000 274.000 -195.000
Egenkapital: 1.077.000 1.036.000 726.000 750.000 987.000
Regnskap for Kunstgress-Service AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.103.000 1.609.000 1.771.000 2.299.000 1.816.000
Driftskostnader -2.052.000 -1.207.000 -1.408.000 -2.026.000 -2.011.000
Driftsresultat 51.000 401.000 362.000 274.000 -195.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 1.000 1.000 -1.000 1.000 0
Resultat før skatt 52.000 402.000 361.000 274.000 -195.000
Skattekostnad -11.000 -91.000 -85.000 -11.000 -9.000
Årsresultat 40.000 310.000 276.000 263.000 -204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 16.000 0 0 1.059.000
Sum omløpsmidler 1.298.000 1.411.000 1.319.000 1.313.000 812.000
Sum eiendeler 1.308.000 1.427.000 1.319.000 1.313.000 1.871.000
Sum opptjent egenkapital 907.000 866.000 556.000 580.000 817.000
Sum egenkapital 1.077.000 1.036.000 726.000 750.000 987.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 24.000 32.000 11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 211.000 366.000 561.000 552.000 884.000
Sum gjeld og egenkapital 1.308.000 1.426.000 1.319.000 1.313.000 1.871.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.103.000 1.609.000 1.771.000 2.299.000 1.816.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.103.000 1.609.000 1.771.000 2.299.000 1.816.000
Varekostnad -1.708.000 -966.000 -1.153.000 -1.579.000 -1.305.000
Lønninger -117.000 -122.000 -123.000 -127.000 -437.000
Avskrivning 0 0 0 -77.000 -132.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -227.000 -119.000 -132.000 -243.000 -137.000
Driftskostnader -2.052.000 -1.207.000 -1.408.000 -2.026.000 -2.011.000
Driftsresultat 51.000 401.000 362.000 274.000 -195.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 1.000 1.000 -1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Årsresultat 40.000 310.000 276.000 263.000 -204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 1.059.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 1.059.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 16.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 16.000 0 0 1.059.000
Varebeholdning 40.000 371.000 0 0 0
Kundefordringer 213.000 24.000 131.000 174.000 327.000
Andre fordringer 43.000 64.000 0 28.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.001.000 952.000 1.188.000 1.111.000 441.000
Sum omløpsmidler 1.298.000 1.411.000 1.319.000 1.313.000 812.000
Sum eiendeler 1.308.000 1.427.000 1.319.000 1.313.000 1.871.000
Sum opptjent egenkapital 907.000 866.000 556.000 580.000 817.000
Sum egenkapital 1.077.000 1.036.000 726.000 750.000 987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 24.000 32.000 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 24.000 32.000 11.000 0
Leverandørgjeld 72.000 3.000 14.000 191.000 243.000
Betalbar skatt 16.000 99.000 65.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 8.000 22.000 15.000 12.000
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 256.000 160.000 345.000 628.000
Sum kortsiktig gjeld 211.000 366.000 561.000 552.000 884.000
Sum gjeld og egenkapital 1.308.000 1.426.000 1.319.000 1.313.000 1.871.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.087.000 1.045.000 758.000 761.000 -72.000
Likviditetsgrad 1 6 3.9 2.4 2.4 0.9
Likviditetsgrad 2 6 2.8 2.4 2.4 1.0
Soliditet 82.3 72.7 5 57.1 52.8
Resultatgrad 2.4 24.9 20.4 11.9 -10.7
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.8 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 4 28.2 27.5 20.9 -10.4
Signatur
02.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
02.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Asbjørn SollieStyreleder57
Kjell Olav AaStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Asbjørn Sollie100.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00