Ous & Emdal Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Ous & Emdal Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70262060
Ødegårdsvegen 125 Ødegårdsvegen 125 Fax: 70261690
6200 Stranda 6200 Stranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 987141913
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 05.08.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Nord-Vest Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-45,65%
Resultat  
  
3,16%
Egenkapital  
  
3,97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 750.000 1.380.000 650.000 1.900.000 1.350.000
Resultat: 98.000 95.000 268.000 827.000 67.000
Egenkapital: 1.962.000 1.887.000 1.815.000 1.615.000 1.011.000
Regnskap for Ous & Emdal Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 750.000 1.380.000 650.000 1.900.000 1.350.000
Driftskostnader -528.000 -1.204.000 -291.000 -962.000 -1.103.000
Driftsresultat 222.000 176.000 359.000 938.000 247.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -125.000 -83.000 -92.000 -112.000 -182.000
Finans -125.000 -82.000 -91.000 -111.000 -180.000
Resultat før skatt 98.000 95.000 268.000 827.000 67.000
Skattekostnad -22.000 -23.000 -67.000 -223.000 -18.000
Årsresultat 75.000 72.000 200.000 604.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.758.000 4.518.000 3.246.000 3.863.000 3.476.000
Sum eiendeler 5.758.000 4.518.000 3.246.000 3.863.000 3.476.000
Sum opptjent egenkapital 1.862.000 1.787.000 1.715.000 1.515.000 911.000
Sum egenkapital 1.962.000 1.887.000 1.815.000 1.615.000 1.011.000
Sum langsiktig gjeld 1.794.000 1.850.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Sum kortsiktig gjeld 2.001.000 781.000 331.000 1.148.000 1.365.000
Sum gjeld og egenkapital 5.757.000 4.518.000 3.246.000 3.863.000 3.476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 750.000 1.380.000 650.000 1.900.000 1.350.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 750.000 1.380.000 650.000 1.900.000 1.350.000
Varekostnad 0 0 0 0 5.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -24.000 -34.000 -20.000 -25.000
Driftskostnader -528.000 -1.204.000 -291.000 -962.000 -1.103.000
Driftsresultat 222.000 176.000 359.000 938.000 247.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -125.000 -83.000 -92.000 -112.000 -182.000
Finans -125.000 -82.000 -91.000 -111.000 -180.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 75.000 72.000 200.000 604.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 5.710.000 4.438.000 3.094.000 3.140.000 3.236.000
Kundefordringer 0 0 0 650.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 79.000 152.000 72.000 240.000
Sum omløpsmidler 5.758.000 4.518.000 3.246.000 3.863.000 3.476.000
Sum eiendeler 5.758.000 4.518.000 3.246.000 3.863.000 3.476.000
Sum opptjent egenkapital 1.862.000 1.787.000 1.715.000 1.515.000 911.000
Sum egenkapital 1.962.000 1.887.000 1.815.000 1.615.000 1.011.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.823.000 713.000 95.000 909.000 1.332.000
Sum langsiktig gjeld 1.794.000 1.850.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Leverandørgjeld 86.000 30.000 99.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 22.000 23.000 67.000 223.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 15.000 70.000 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 2.001.000 781.000 331.000 1.148.000 1.365.000
Sum gjeld og egenkapital 5.757.000 4.518.000 3.246.000 3.863.000 3.476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.757.000 3.737.000 2.915.000 2.715.000 2.111.000
Likviditetsgrad 1 2 5.8 9.8 3.4 2.5
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.5 0.7 0.2
Soliditet 34.1 41.8 55.9 41.8 29.1
Resultatgrad 29.6 12.8 55.2 49.4 18.3
Rentedekningsgrad 1.8 2.1 3.9 8.4 1.4
Gjeldsgrad 1.9 1.4 0.8 1.4 2.4
Total kapitalrentabilitet 3.9 3.9 11.1 24.3 7.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ingvar Perry EmdalStyreleder64
Anne Emilie Brandvik EmdalStyremedlem62
Håvar Kristian EmdalStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Emdal Invest AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00