Rypdal Purkering AS
Juridisk navn:  Rypdal Purkering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71189950
Rypdal Rypdal Fax:
6391 Tresfjord 6391 Tresfjord
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vestnes
Org.nr: 887163812
Aksjekapital: 590.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 16.08.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Åndalsnes As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,71%
Resultat  
  
75,62%
Egenkapital  
  
110,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 10.354.000 10.534.000 10.943.000 10.538.000 9.398.000
Resultat: 425.000 242.000 600.000 -181.000 -659.000
Egenkapital: 41.000 -384.000 -626.000 -1.226.000 -1.236.000
Regnskap for Rypdal Purkering AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 10.354.000 10.534.000 10.943.000 10.538.000 9.398.000
Driftskostnader -9.710.000 -10.034.000 -10.012.000 -10.302.000 -9.671.000
Driftsresultat 643.000 500.000 931.000 236.000 -273.000
Finansinntekter 63.000 50.000 47.000 51.000 43.000
Finanskostnader -280.000 -308.000 -378.000 -467.000 -430.000
Finans -217.000 -258.000 -331.000 -416.000 -387.000
Resultat før skatt 425.000 242.000 600.000 -181.000 -659.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 425.000 242.000 600.000 -181.000 -659.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.211.000 9.625.000 10.254.000 10.590.000 11.058.000
Sum omløpsmidler 526.000 653.000 565.000 622.000 650.000
Sum eiendeler 9.737.000 10.278.000 10.819.000 11.212.000 11.708.000
Sum opptjent egenkapital -549.000 -974.000 -1.217.000 -1.817.000 -1.636.000
Sum egenkapital 41.000 -384.000 -626.000 -1.226.000 -1.236.000
Sum langsiktig gjeld 6.431.000 7.349.000 7.993.000 8.680.000 9.340.000
Sum kortsiktig gjeld 3.266.000 3.313.000 3.452.000 3.757.000 3.604.000
Sum gjeld og egenkapital 9.738.000 10.278.000 10.818.000 11.210.000 11.708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.405.000 10.431.000 10.829.000 10.423.000 9.294.000
Andre inntekter -51.000 103.000 114.000 115.000 104.000
Driftsinntekter 10.354.000 10.534.000 10.943.000 10.538.000 9.398.000
Varekostnad -6.681.000 -6.914.000 -7.067.000 -7.484.000 -6.871.000
Lønninger -1.200.000 -1.458.000 -1.525.000 -1.427.000 -1.524.000
Avskrivning -410.000 -417.000 -415.000 -415.000 -434.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.419.000 -1.245.000 -1.005.000 -976.000 -842.000
Driftskostnader -9.710.000 -10.034.000 -10.012.000 -10.302.000 -9.671.000
Driftsresultat 643.000 500.000 931.000 236.000 -273.000
Finansinntekter 63.000 50.000 47.000 51.000 43.000
Finanskostnader -280.000 -308.000 -378.000 -467.000 -430.000
Finans -217.000 -258.000 -331.000 -416.000 -387.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 425.000 242.000 600.000 -181.000 -659.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.506.000 3.811.000 4.115.000 4.419.000 4.723.000
Maskiner anlegg 49.000 146.000 243.000 340.000 437.000
Driftsløsøre 5.202.000 5.269.000 5.562.000 5.547.000 5.685.000
Sum varige driftsmidler 8.758.000 9.225.000 9.920.000 10.306.000 10.846.000
Sum finansielle anleggsmidler 454.000 400.000 334.000 283.000 212.000
Sum anleggsmidler 9.211.000 9.625.000 10.254.000 10.590.000 11.058.000
Varebeholdning 108.000 111.000 99.000 180.000 111.000
Kundefordringer 82.000 63.000 58.000 165.000 365.000
Andre fordringer 294.000 368.000 300.000 63.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 110.000 108.000 214.000 174.000
Sum omløpsmidler 526.000 653.000 565.000 622.000 650.000
Sum eiendeler 9.737.000 10.278.000 10.819.000 11.212.000 11.708.000
Sum opptjent egenkapital -549.000 -974.000 -1.217.000 -1.817.000 -1.636.000
Sum egenkapital 41.000 -384.000 -626.000 -1.226.000 -1.236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.427.000 1.478.000 1.419.000 1.394.000 1.501.000
Sum langsiktig gjeld 6.431.000 7.349.000 7.993.000 8.680.000 9.340.000
Leverandørgjeld 534.000 477.000 719.000 1.562.000 1.210.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 250.000 185.000 215.000 114.000 219.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.056.000 1.173.000 1.099.000 687.000 673.000
Sum kortsiktig gjeld 3.266.000 3.313.000 3.452.000 3.757.000 3.604.000
Sum gjeld og egenkapital 9.738.000 10.278.000 10.818.000 11.210.000 11.708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.740.000 -2.660.000 -2.887.000 -3.135.000 -2.954.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet 0.4 -3.7 -5.8 -10.9 -10.6
Resultatgrad 6.2 4.7 8.5 2.2 -2.9
Rentedekningsgrad 2.3 1.6 2.6 0.6 -0.5
Gjeldsgrad 236.5 -27.8 -18.3 -10.1 -10.5
Total kapitalrentabilitet 7.2 5.4 9.0 2.6 -2.0
Signatur
11.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Edvin LindsetStyreleder62
Reidar LindsetStyremedlem60
Bjørn Inge OlsenStyremedlem58
Solveig Elise Kjellstad LindsetStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Inge Olsen8.4758
Bjørn Inge Olsen8.47 
SOLVEIG ELISE K LINDSET8.47 
Edvin Lindset83.0562
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00