Marina Coast As
Juridisk navn:  Marina Coast As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92604713
Reppevegen 106 Reppevegen 106 Fax:
7054 Ranheim 7054 Ranheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 987256974
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.09.2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: v. langeland as
Regnskapsfører: Alpha Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18,3%
Resultat  
  
90,97%
Egenkapital  
  
-63,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.420.000 1.738.000 1.559.000 215.000 200.000
Resultat: -73.000 -808.000 181.000 509.000 333.000
Egenkapital: 1.197.000 3.265.000 4.572.000 4.799.000 5.290.000
Regnskap for Marina Coast As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.420.000 1.738.000 1.559.000 215.000 200.000
Driftskostnader -1.488.000 -2.534.000 -1.363.000 -172.000 -291.000
Driftsresultat -68.000 -796.000 197.000 43.000 -91.000
Finansinntekter 3.000 509.000 562.000
Finanskostnader -5.000 -13.000 -19.000 -44.000 -138.000
Finans -5.000 -13.000 -16.000 465.000 424.000
Resultat før skatt -73.000 -808.000 181.000 509.000 333.000
Skattekostnad -800.000 0 0
Årsresultat -873.000 -808.000 181.000 509.000 333.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.721.000 3.721.000 3.740.000 3.946.000 7.125.000
Sum omløpsmidler 391.000 765.000 2.182.000 2.371.000 1.962.000
Sum eiendeler 4.112.000 4.486.000 5.922.000 6.317.000 9.087.000
Sum opptjent egenkapital 1.167.000 3.235.000 4.542.000 4.699.000 5.190.000
Sum egenkapital 1.197.000 3.265.000 4.572.000 4.799.000 5.290.000
Sum langsiktig gjeld 1.464.000 487.000 282.000 0 3.140.000
Sum kortsiktig gjeld 1.451.000 735.000 1.068.000 1.518.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 4.112.000 4.487.000 5.922.000 6.317.000 9.086.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.246.000 1.570.000 1.338.000 0 0
Andre inntekter 175.000 168.000 221.000 215.000 200.000
Driftsinntekter 1.420.000 1.738.000 1.559.000 215.000 200.000
Varekostnad -1.000 -1.000 0 0
Lønninger -1.022.000 -2.021.000 -767.000 0 0
Avskrivning 15.000 -19.000 -21.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -480.000 -493.000 -575.000 -172.000 -291.000
Driftskostnader -1.488.000 -2.534.000 -1.363.000 -172.000 -291.000
Driftsresultat -68.000 -796.000 197.000 43.000 -91.000
Finansinntekter 3.000 509.000 562.000
Finanskostnader -5.000 -13.000 -19.000 -44.000 -138.000
Finans -5.000 -13.000 -16.000 465.000 424.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.180.000 -500.000 -750.000 -1.000.000 0
Årsresultat -873.000 -808.000 181.000 509.000 333.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 3.646.000 3.646.000 3.646.000 3.646.000 6.825.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 75.000 75.000 94.000 0 0
Sum varige driftsmidler 3.721.000 3.721.000 3.740.000 3.646.000 6.825.000
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 3.721.000 3.721.000 3.740.000 3.946.000 7.125.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 21.000 5.000 704.000 903.000 5.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 370.000 760.000 1.478.000 1.468.000 1.957.000
Sum omløpsmidler 391.000 765.000 2.182.000 2.371.000 1.962.000
Sum eiendeler 4.112.000 4.486.000 5.922.000 6.317.000 9.087.000
Sum opptjent egenkapital 1.167.000 3.235.000 4.542.000 4.699.000 5.190.000
Sum egenkapital 1.197.000 3.265.000 4.572.000 4.799.000 5.290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 800.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 505.000 646.000
Sum langsiktig gjeld 1.464.000 487.000 282.000 0 3.140.000
Leverandørgjeld 1.000 33.000 13.000 3.000
Betalbar skatt 44.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 171.000 166.000 236.000 0 0
Utbytte -1.180.000 -500.000 -750.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 235.000 37.000 82.000 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.451.000 735.000 1.068.000 1.518.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 4.112.000 4.487.000 5.922.000 6.317.000 9.086.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.060.000 30.000 1.114.000 853.000 1.306.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.0 2.0 1.6 3
Likviditetsgrad 2 0.3 1.0 2.0 1.6 3
Soliditet 29.1 72.8 77.2 7 58.2
Resultatgrad -4.8 -45.8 12.6 2 -45.5
Rentedekningsgrad -13.6 -61.2 10.4 1 -0.7
Gjeldsgrad 2.4 0.4 0.3 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet -1.7 -17.7 3.4 8.7 5.2
Signatur
09.08.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.08.2023
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Viktor LangelandStyreleder65
Astrid Johanne SletteVaramedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00