Mosfjell AS
Juridisk navn:  Mosfjell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Presteheia 104 Presteheia 104 Fax:
4633 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 987247835
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 02.09.2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,44%
Resultat  
  
-28,17%
Egenkapital  
  
3,05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 112.000 121.000 95.000 105.000 109.000
Resultat: 51.000 71.000 19.000 30.000 38.000
Egenkapital: 1.353.000 1.313.000 1.258.000 1.479.000 1.463.000
Regnskap for Mosfjell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 112.000 121.000 95.000 105.000 109.000
Driftskostnader -60.000 -50.000 -76.000 -74.000 -71.000
Driftsresultat 51.000 71.000 19.000 30.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 51.000 71.000 19.000 30.000 38.000
Skattekostnad -11.000 -16.000 -5.000 -14.000 -10.000
Årsresultat 40.000 55.000 14.000 16.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.229.000 1.229.000 1.229.000 1.229.000 1.229.000
Sum omløpsmidler 136.000 101.000 269.000 265.000 245.000
Sum eiendeler 1.365.000 1.330.000 1.498.000 1.494.000 1.474.000
Sum opptjent egenkapital 1.253.000 1.213.000 1.158.000 1.379.000 1.363.000
Sum egenkapital 1.353.000 1.313.000 1.258.000 1.479.000 1.463.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 17.000 240.000 15.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 1.365.000 1.330.000 1.498.000 1.494.000 1.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.000 121.000 95.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 105.000 109.000
Driftsinntekter 112.000 121.000 95.000 105.000 109.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -50.000 -76.000 -74.000 -71.000
Driftskostnader -60.000 -50.000 -76.000 -74.000 -71.000
Driftsresultat 51.000 71.000 19.000 30.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -235.000 0 0
Årsresultat 40.000 55.000 14.000 16.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.229.000 1.229.000 1.229.000 1.229.000 1.229.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.229.000 1.229.000 1.229.000 1.229.000 1.229.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.229.000 1.229.000 1.229.000 1.229.000 1.229.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 236.000 36.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 136.000 101.000 34.000 229.000 209.000
Sum omløpsmidler 136.000 101.000 269.000 265.000 245.000
Sum eiendeler 1.365.000 1.330.000 1.498.000 1.494.000 1.474.000
Sum opptjent egenkapital 1.253.000 1.213.000 1.158.000 1.379.000 1.363.000
Sum egenkapital 1.353.000 1.313.000 1.258.000 1.479.000 1.463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 11.000 16.000 5.000 14.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -235.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 17.000 240.000 15.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 1.365.000 1.330.000 1.498.000 1.494.000 1.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.000 84.000 29.000 250.000 234.000
Likviditetsgrad 1 11.3 5.9 1.1 17.7 22.3
Likviditetsgrad 2 11.3 5.9 1.1 17.7 22.3
Soliditet 99.1 98.7 8 9 99.3
Resultatgrad 45.5 58.7 2 28.6 34.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.7 5.3 1.3 2 2.6
Signatur
21.12.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ågot Mariann Mosfjell ThomassenStyreleder58
Rita OmmundsenStyremedlem58
Dag Ragnar ThomassenStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dag Ragnar Thomassen50.0065
ÅGOT MARIANN MOSFJELL THOMASSEN50.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00