Just Norway AS
Juridisk navn:  Just Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stykkjet Stykkjet Fax:
4173 Nord-Hidle 4173 Nord-Hidle
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 987236736
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 26.08.2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktivapluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,11%
Resultat  
  
266,67%
Egenkapital  
  
11,22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 740.000 666.000 889.000 918.000 879.000
Resultat: 44.000 12.000 59.000 22.000 82.000
Egenkapital: 228.000 205.000 293.000 255.000 245.000
Regnskap for Just Norway AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 740.000 666.000 889.000 918.000 879.000
Driftskostnader -692.000 -649.000 -829.000 -895.000 -796.000
Driftsresultat 48.000 17.000 60.000 24.000 83.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 44.000 12.000 59.000 22.000 82.000
Skattekostnad -8.000 0 -15.000 -6.000 -22.000
Årsresultat 36.000 12.000 44.000 16.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 359.000 335.000 420.000 505.000 384.000
Sum eiendeler 359.000 335.000 420.000 505.000 384.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 105.000 193.000 155.000 145.000
Sum egenkapital 228.000 205.000 293.000 255.000 245.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 132.000 130.000 127.000 250.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 360.000 335.000 420.000 505.000 384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 740.000 666.000 889.000 918.000 879.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 740.000 666.000 889.000 918.000 879.000
Varekostnad -605.000 -598.000 -762.000 -827.000 -711.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -51.000 -67.000 -68.000 -85.000
Driftskostnader -692.000 -649.000 -829.000 -895.000 -796.000
Driftsresultat 48.000 17.000 60.000 24.000 83.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag -13.000 0 0 0 -6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 12.000 44.000 16.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 38.000 95.000 19.000 121.000 117.000
Kundefordringer 74.000 22.000 18.000 16.000 119.000
Andre fordringer 15.000 43.000 121.000 150.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 232.000 175.000 261.000 218.000 146.000
Sum omløpsmidler 359.000 335.000 420.000 505.000 384.000
Sum eiendeler 359.000 335.000 420.000 505.000 384.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 105.000 193.000 155.000 145.000
Sum egenkapital 228.000 205.000 293.000 255.000 245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 98.000 91.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 26.000 6.000 146.000 15.000
Betalbar skatt 4.000 0 13.000 4.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 13.000 9.000 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 132.000 130.000 127.000 250.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 360.000 335.000 420.000 505.000 384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.000 205.000 293.000 255.000 245.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.6 3.3 2.0 2.8
Likviditetsgrad 2 2.4 1.8 3.2 1.6 2.0
Soliditet 63.3 61.2 69.8 50.5 63.8
Resultatgrad 6.5 2.6 6.7 2.6 9.4
Rentedekningsgrad 9.6 4.3 6 24.0 83.0
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.4 1.0 0.6
Total kapitalrentabilitet 13.6 5.1 14.3 4.8 21.6
Signatur
15.07.2013
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Pål FjetlandStyreleder64
Thomas Endre AakStyremedlem57
Ole LillandStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ryfylke Måkerøykeri AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00