Kragerø Ridesenter AS
Juridisk navn:  Kragerø Ridesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35989524
Strømdal Gård Strømdal Gård Fax: 35989533
3766 Sannidal 3766 Sannidal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 987123850
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 03.05.2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,5%
Resultat  
  
-19,63%
Egenkapital  
  
-48,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.404.000 3.321.000 3.110.000 3.000.000 3.125.000
Resultat: -256.000 -214.000 118.000 -67.000 67.000
Egenkapital: 215.000 414.000 581.000 491.000 557.000
Regnskap for Kragerø Ridesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.404.000 3.321.000 3.110.000 3.000.000 3.125.000
Driftskostnader -3.653.000 -3.528.000 -2.993.000 -3.062.000 -3.037.000
Driftsresultat -248.000 -207.000 117.000 -62.000 88.000
Finansinntekter 0 0 8.000 9.000 0
Finanskostnader -8.000 -7.000 -6.000 -14.000 -22.000
Finans -8.000 -7.000 2.000 -5.000 -22.000
Resultat før skatt -256.000 -214.000 118.000 -67.000 67.000
Skattekostnad 56.000 47.000 -28.000 16.000 -18.000
Årsresultat -200.000 -167.000 90.000 -51.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 596.000 480.000 277.000 367.000 251.000
Sum omløpsmidler 232.000 374.000 668.000 591.000 1.171.000
Sum eiendeler 828.000 854.000 945.000 958.000 1.422.000
Sum opptjent egenkapital 105.000 304.000 471.000 381.000 447.000
Sum egenkapital 215.000 414.000 581.000 491.000 557.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 18.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 440.000 356.000 449.000 682.000
Sum gjeld og egenkapital 829.000 854.000 945.000 958.000 1.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.297.000 3.217.000 2.954.000 2.871.000 2.991.000
Andre inntekter 107.000 104.000 156.000 130.000 134.000
Driftsinntekter 3.404.000 3.321.000 3.110.000 3.000.000 3.125.000
Varekostnad -940.000 -916.000 -463.000 -506.000 -580.000
Lønninger -1.008.000 -1.013.000 -948.000 -881.000 -833.000
Avskrivning -129.000 -96.000 -91.000 -103.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.576.000 -1.503.000 -1.491.000 -1.572.000 -1.524.000
Driftskostnader -3.653.000 -3.528.000 -2.993.000 -3.062.000 -3.037.000
Driftsresultat -248.000 -207.000 117.000 -62.000 88.000
Finansinntekter 0 0 8.000 9.000 0
Finanskostnader -8.000 -7.000 -6.000 -14.000 -22.000
Finans -8.000 -7.000 2.000 -5.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -200.000 -167.000 90.000 -51.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 96.000 39.000 0 18.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 500.000 441.000 277.000 348.000 248.000
Sum varige driftsmidler 500.000 441.000 277.000 348.000 248.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 596.000 480.000 277.000 367.000 251.000
Varebeholdning 107.000 86.000 155.000 65.000 137.000
Kundefordringer 8.000 75.000 150.000 134.000 423.000
Andre fordringer 5.000 57.000 318.000 362.000 469.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 112.000 156.000 45.000 30.000 142.000
Sum omløpsmidler 232.000 374.000 668.000 591.000 1.171.000
Sum eiendeler 828.000 854.000 945.000 958.000 1.422.000
Sum opptjent egenkapital 105.000 304.000 471.000 381.000 447.000
Sum egenkapital 215.000 414.000 581.000 491.000 557.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 158.000 150.000 52.000 185.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 18.000 182.000
Leverandørgjeld 23.000 25.000 69.000 16.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 1.000 0 38.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 65.000 52.000 36.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 349.000 199.000 181.000 212.000 572.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 440.000 356.000 449.000 682.000
Sum gjeld og egenkapital 829.000 854.000 945.000 958.000 1.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -382.000 -66.000 312.000 142.000 489.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.9 1.9 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 1.4 1.2 1.6
Soliditet 25.9 48.5 61.5 51.3 39.2
Resultatgrad -7.3 -6.2 3.8 -2.1 2.8
Rentedekningsgrad -29.6 19.5 -4.4 4.0
Gjeldsgrad 2.9 1.1 0.6 1 1.6
Total kapitalrentabilitet -29.9 -24.2 13.2 -5.5 6.2
Signatur
08.11.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Helle Varlo ClemmetsenStyreleder58
Trond ClemmetsenStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Helle Varlo Clemmetsen50.0058
Trond Clemmetsen50.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00