Max Bjerke AS
Juridisk navn:  Max Bjerke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storgata 26 Storgata 26 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 987577231
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 24.11.2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bedriftsøk & Regnskap E Hansen
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7,21%
Egenkapital  
  
-12,19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 682.000 735.000 9.432.000 2.212.000 642.000
Egenkapital: 16.318.000 18.583.000 17.856.000 8.461.000 7.585.000
Regnskap for Max Bjerke AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -122.000 -119.000 -13.000 -32.000 -6.000
Driftsresultat -122.000 -119.000 -13.000 -32.000 -6.000
Finansinntekter 806.000 854.000 9.446.000 2.245.000 648.000
Finanskostnader -3.000 0 -2.000 0 0
Finans 803.000 854.000 9.444.000 2.245.000 648.000
Resultat før skatt 682.000 735.000 9.432.000 2.212.000 642.000
Skattekostnad -27.000 -9.000 -37.000 -475.000 -34.000
Årsresultat 655.000 727.000 9.395.000 1.737.000 608.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.917.000 2.834.000 2.834.000 575.000
Sum omløpsmidler 16.365.000 15.692.000 15.076.000 6.438.000 7.644.000
Sum eiendeler 16.365.000 18.609.000 17.910.000 9.272.000 8.219.000
Sum opptjent egenkapital 14.318.000 16.583.000 15.856.000 6.461.000 5.585.000
Sum egenkapital 16.318.000 18.583.000 17.856.000 8.461.000 7.585.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 26.000 54.000 811.000 634.000
Sum gjeld og egenkapital 16.365.000 18.609.000 17.910.000 9.272.000 8.219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -119.000 -13.000 -32.000 -6.000
Driftskostnader -122.000 -119.000 -13.000 -32.000 -6.000
Driftsresultat -122.000 -119.000 -13.000 -32.000 -6.000
Finansinntekter 806.000 854.000 9.446.000 2.245.000 648.000
Finanskostnader -3.000 0 -2.000 0 0
Finans 803.000 854.000 9.444.000 2.245.000 648.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.920.000 0 0 -861.000 -600.000
Årsresultat 655.000 727.000 9.395.000 1.737.000 608.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.917.000 2.834.000 2.834.000 575.000
Sum anleggsmidler 0 2.917.000 2.834.000 2.834.000 575.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 16.185.000 15.522.000 14.312.000 2.832.000 3.964.000
Kasse, bank 180.000 170.000 764.000 3.607.000 3.680.000
Sum omløpsmidler 16.365.000 15.692.000 15.076.000 6.438.000 7.644.000
Sum eiendeler 16.365.000 18.609.000 17.910.000 9.272.000 8.219.000
Sum opptjent egenkapital 14.318.000 16.583.000 15.856.000 6.461.000 5.585.000
Sum egenkapital 16.318.000 18.583.000 17.856.000 8.461.000 7.585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 27.000 9.000 37.000 475.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.920.000 0 0 -861.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 20.000 17.000 17.000 25.000 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 26.000 54.000 811.000 634.000
Sum gjeld og egenkapital 16.365.000 18.609.000 17.910.000 9.272.000 8.219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.318.000 15.666.000 15.022.000 5.627.000 7.010.000
Likviditetsgrad 1 348.2 603.5 279.2 7.9 12.1
Likviditetsgrad 2 348.2 603.5 279.2 8.0 12.1
Soliditet 99.7 99.9 99.7 91.3 92.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -40.7 -6.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 4.2 3.9 52.7 23.9 7.8
Signatur
01.11.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Oscar BjerkeStyreleder65
Synnøve Ness BjerkeStyremedlem63
Anne Kristine BjerkeStyremedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lars Oscar Bjerke50.0065
Synnøve Ness Bjerke50.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00