Sporty24 Fitness Equipment As
Juridisk navn:  Sporty24 Fitness Equipment As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32764200
Barstadveien 4 Barstadveien 4 Fax:
3089 Holmestrand 3089 Holmestrand
Fylke: Kommune: www.sporty24.no
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 987634391
Aksjekapital: 224.000 NOK
Etableringsdato: 01.12.2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sporty24 hvittingfoss as
Regnskapsfører: Re Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
32,39%
Resultat  
  
-481,31%
Egenkapital  
  
1,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.410.000 1.065.000 0 1.000 0
Resultat: -622.000 -107.000 -59.000 -13.000 34.000
Egenkapital: 210.000 206.000 209.000 206.000 216.000
Regnskap for Sporty24 Fitness Equipment As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.410.000 1.065.000 0 1.000 0
Driftskostnader -2.032.000 -1.171.000 -58.000 -14.000 37.000
Driftsresultat -622.000 -105.000 -58.000 -13.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 -3.000
Finans 0 -1.000 -1.000 0 -3.000
Resultat før skatt -622.000 -107.000 -59.000 -13.000 34.000
Skattekostnad 137.000 25.000 14.000 3.000 -9.000
Årsresultat -485.000 -82.000 -44.000 -10.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.065.000 1.921.000 263.000 430.000 449.000
Sum eiendeler 3.120.000 1.921.000 263.000 430.000 449.000
Sum opptjent egenkapital -503.000 -18.000 -15.000 -795.000 -786.000
Sum egenkapital 210.000 206.000 209.000 206.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 3.000 4.000 23.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 2.906.000 1.711.000 50.000 200.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 3.119.000 1.920.000 263.000 429.000 448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.410.000 1.065.000 0 1.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.410.000 1.065.000 0 1.000 0
Varekostnad -1.184.000 -609.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 48.000
Avskrivning -5.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -843.000 -562.000 -58.000 -14.000 -11.000
Driftskostnader -2.032.000 -1.171.000 -58.000 -14.000 37.000
Driftsresultat -622.000 -105.000 -58.000 -13.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 -3.000
Finans 0 -1.000 -1.000 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -485.000 -82.000 -44.000 -10.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 55.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 55.000 0 0 0 0
Varebeholdning 2.204.000 1.641.000 107.000 57.000 57.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 109.000 150.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 125.000 27.000 66.000 1.000 6.000
Sum omløpsmidler 3.065.000 1.921.000 263.000 430.000 449.000
Sum eiendeler 3.120.000 1.921.000 263.000 430.000 449.000
Sum opptjent egenkapital -503.000 -18.000 -15.000 -795.000 -786.000
Sum egenkapital 210.000 206.000 209.000 206.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 3.000 4.000 3.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.701.000 599.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 3.000 4.000 23.000 27.000
Leverandørgjeld 786.000 1.113.000 0 185.000 191.000
Betalbar skatt 0 0 0 11.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 4.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 419.000 0 50.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.906.000 1.711.000 50.000 200.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 3.119.000 1.920.000 263.000 429.000 448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 159.000 210.000 213.000 230.000 243.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 5.3 2.1 2.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 3.1 1.9 2.0
Soliditet 6.7 10.7 79.5 4 48.1
Resultatgrad -44.1 -9.9
Rentedekningsgrad 12.0
Gjeldsgrad 13.9 8.3 0.3 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -19.9 -5.5 -22.1 8.0
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørnar Skalstad EriksenStyreleder44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eriksen Invest Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00