Byggmester Skogmo AS
Juridisk navn:  Byggmester Skogmo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98224441
Bjørndalsstølen 3 Bjørndalsstølen 3 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 987835346
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 31.01.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36,92%
Resultat  
  
-23,93%
Egenkapital  
  
28,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.647.000 2.611.000 2.363.000 2.600.000 2.010.000
Resultat: 302.000 397.000 343.000 758.000 183.000
Egenkapital: 1.066.000 832.000 520.000 772.000 478.000
Regnskap for Byggmester Skogmo AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.647.000 2.611.000 2.363.000 2.600.000 2.010.000
Driftskostnader -1.350.000 -2.214.000 -2.025.000 -1.853.000 -1.833.000
Driftsresultat 297.000 397.000 339.000 747.000 178.000
Finansinntekter 5.000 1.000 4.000 12.000 6.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -1.000
Finans 5.000 1.000 3.000 12.000 5.000
Resultat før skatt 302.000 397.000 343.000 758.000 183.000
Skattekostnad -68.000 -85.000 -94.000 -164.000 -62.000
Årsresultat 234.000 312.000 248.000 594.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 273.000 352.000 291.000 421.000 192.000
Sum omløpsmidler 1.003.000 912.000 672.000 1.244.000 745.000
Sum eiendeler 1.276.000 1.264.000 963.000 1.665.000 937.000
Sum opptjent egenkapital 966.000 731.000 420.000 672.000 377.000
Sum egenkapital 1.066.000 832.000 520.000 772.000 478.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 210.000 433.000 442.000 893.000 459.000
Sum gjeld og egenkapital 1.276.000 1.264.000 962.000 1.665.000 936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.645.000 2.611.000 2.363.000 2.498.000 2.010.000
Andre inntekter 2.000 0 0 102.000 0
Driftsinntekter 1.647.000 2.611.000 2.363.000 2.600.000 2.010.000
Varekostnad -372.000 -241.000 -240.000 -24.000 -257.000
Lønninger -581.000 -1.535.000 -1.317.000 -1.356.000 -1.116.000
Avskrivning -78.000 -30.000 -130.000 -112.000 -147.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -319.000 -408.000 -338.000 -361.000 -313.000
Driftskostnader -1.350.000 -2.214.000 -2.025.000 -1.853.000 -1.833.000
Driftsresultat 297.000 397.000 339.000 747.000 178.000
Finansinntekter 5.000 1.000 4.000 12.000 6.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -1.000
Finans 5.000 1.000 3.000 12.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 -300.000 0
Årsresultat 234.000 312.000 248.000 594.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 273.000 352.000 291.000 421.000 191.000
Sum varige driftsmidler 273.000 352.000 291.000 421.000 191.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 273.000 352.000 291.000 421.000 192.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 95.000 241.000 326.000 141.000 240.000
Andre fordringer 3.000 2.000 13.000 24.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 905.000 669.000 333.000 1.080.000 486.000
Sum omløpsmidler 1.003.000 912.000 672.000 1.244.000 745.000
Sum eiendeler 1.276.000 1.264.000 963.000 1.665.000 937.000
Sum opptjent egenkapital 966.000 731.000 420.000 672.000 377.000
Sum egenkapital 1.066.000 832.000 520.000 772.000 478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 55.000 3.000 14.000 14.000 5.000
Betalbar skatt 68.000 85.000 94.000 164.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 50.000 213.000 194.000 299.000 284.000
Utbytte 0 0 -500.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 131.000 139.000 117.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 433.000 442.000 893.000 459.000
Sum gjeld og egenkapital 1.276.000 1.264.000 962.000 1.665.000 936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 793.000 479.000 230.000 351.000 286.000
Likviditetsgrad 1 4.8 2.1 1.5 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 4.8 2.1 1.5 1.4 1.7
Soliditet 83.5 65.8 54.1 46.4 51.0
Resultatgrad 1 15.2 14.3 28.7 8.9
Rentedekningsgrad 3 184.0
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.9 1.2 1.0
Total kapitalrentabilitet 23.7 31.5 35.7 45.6 19.6
Signatur
15.10.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.10.2010
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frank Arne SkogmoStyreleder50
Thomas BacheStyremedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Frank Arne Skogmo100.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00