Induform AS
Juridisk navn:  Induform AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74056700
Ravns Gate 6B Ravns Gate 6B Fax: 74083477
7600 Levanger 7600 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 828187392
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 01.08.1975
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
31,36%
Resultat  
  
17,16%
Egenkapital  
  
54,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 24.574.000 18.707.000 13.654.000 12.765.000 11.806.000
Resultat: 2.629.000 2.244.000 -1.118.000 517.000 237.000
Egenkapital: 2.955.000 1.907.000 1.125.000 2.138.000 1.908.000
Regnskap for Induform AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 24.574.000 18.707.000 13.654.000 12.765.000 11.806.000
Driftskostnader -21.771.000 -16.324.000 -14.690.000 -12.207.000 -11.542.000
Driftsresultat 2.804.000 2.385.000 -1.035.000 558.000 264.000
Finansinntekter 3.000 2.000 17.000 20.000 36.000
Finanskostnader -178.000 -142.000 -101.000 -60.000 -64.000
Finans -175.000 -140.000 -84.000 -40.000 -28.000
Resultat før skatt 2.629.000 2.244.000 -1.118.000 517.000 237.000
Skattekostnad -581.000 -461.000 306.000 -88.000 -74.000
Årsresultat 2.048.000 1.783.000 -813.000 430.000 163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.926.000 2.660.000 1.735.000 1.243.000 1.719.000
Sum omløpsmidler 7.885.000 5.105.000 4.347.000 2.573.000 2.896.000
Sum eiendeler 16.811.000 7.765.000 6.082.000 3.816.000 4.615.000
Sum opptjent egenkapital 2.705.000 1.657.000 875.000 1.888.000 1.658.000
Sum egenkapital 2.955.000 1.907.000 1.125.000 2.138.000 1.908.000
Sum langsiktig gjeld 5.054.000 1.635.000 964.000 332.000 385.000
Sum kortsiktig gjeld 8.801.000 4.223.000 3.993.000 1.346.000 2.322.000
Sum gjeld og egenkapital 16.810.000 7.765.000 6.082.000 3.816.000 4.615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.529.000 17.868.000 13.245.000 12.765.000 11.806.000
Andre inntekter 45.000 840.000 410.000 0 0
Driftsinntekter 24.574.000 18.707.000 13.654.000 12.765.000 11.806.000
Varekostnad -6.098.000 -4.096.000 -4.006.000 -2.795.000 -2.136.000
Lønninger -7.182.000 -5.256.000 -4.340.000 -4.076.000 -4.292.000
Avskrivning -767.000 -407.000 -361.000 -364.000 -492.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -130.000
Andre driftskostnader -8.324.000 -6.565.000 -5.857.000 -5.016.000 -4.521.000
Driftskostnader -21.771.000 -16.324.000 -14.690.000 -12.207.000 -11.542.000
Driftsresultat 2.804.000 2.385.000 -1.035.000 558.000 264.000
Finansinntekter 3.000 2.000 17.000 20.000 36.000
Finanskostnader -178.000 -142.000 -101.000 -60.000 -64.000
Finans -175.000 -140.000 -84.000 -40.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -200.000 0 0
Årsresultat 2.048.000 1.783.000 -813.000 430.000 163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 408.000 102.000 93.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.674.000 2.239.000 463.000 800.000 1.161.000
Sum varige driftsmidler 8.674.000 2.239.000 738.000 800.000 1.161.000
Sum finansielle anleggsmidler 252.000 421.000 589.000 341.000 464.000
Sum anleggsmidler 8.926.000 2.660.000 1.735.000 1.243.000 1.719.000
Varebeholdning 2.688.000 1.632.000 1.108.000 979.000 613.000
Kundefordringer 1.969.000 2.703.000 2.579.000 580.000 1.442.000
Andre fordringer 1.283.000 536.000 499.000 573.000 545.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.946.000 233.000 161.000 440.000 295.000
Sum omløpsmidler 7.885.000 5.105.000 4.347.000 2.573.000 2.896.000
Sum eiendeler 16.811.000 7.765.000 6.082.000 3.816.000 4.615.000
Sum opptjent egenkapital 2.705.000 1.657.000 875.000 1.888.000 1.658.000
Sum egenkapital 2.955.000 1.907.000 1.125.000 2.138.000 1.908.000
Sum avsetninger til forpliktelser 275.000 54.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 863.000 2.015.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.054.000 1.635.000 964.000 332.000 385.000
Leverandørgjeld 6.162.000 988.000 977.000 487.000 1.420.000
Betalbar skatt 359.000 0 0 98.000 0
Skyldig offentlige avgifter 486.000 825.000 353.000 255.000 253.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 794.000 547.000 448.000 506.000 648.000
Sum kortsiktig gjeld 8.801.000 4.223.000 3.993.000 1.346.000 2.322.000
Sum gjeld og egenkapital 16.810.000 7.765.000 6.082.000 3.816.000 4.615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -916.000 882.000 354.000 1.227.000 574.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 1.1 1.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.8 1.2 1.0
Soliditet 17.6 24.6 18.5 5 41.3
Resultatgrad 11.4 12.7 -7.6 4.4 2.2
Rentedekningsgrad 15.8 16.8 -10.2 9.3 4.7
Gjeldsgrad 4.7 3.1 4.4 0.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 16.7 30.7 -16.7 15.1 6.5
Signatur
28.06.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jonas SivertsenStyreleder40
Eva Synnøve MyrvangStyremedlem64
Tor SivertsenStyremedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jonas Sivertsen Holding As90.80 
Jonas Sivertsen9.2040
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00