Valle Båthavn AS
Juridisk navn:  Valle Båthavn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35967060
Vallekjær 34 Vallekjær 34 Fax: 35967071
3967 Stathelle 3967 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 987905506
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 08.02.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Regnskapsconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
13,27%
Resultat  
  
-21,73%
Egenkapital  
  
-5,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.851.000 10.463.000 9.816.000 9.161.000 9.056.000
Resultat: 1.232.000 1.574.000 2.100.000 1.824.000 1.890.000
Egenkapital: 7.033.000 7.422.000 7.198.000 6.618.000 5.839.000
Regnskap for Valle Båthavn AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.851.000 10.463.000 9.816.000 9.161.000 9.056.000
Driftskostnader -10.624.000 -8.895.000 -7.724.000 -7.331.000 -7.123.000
Driftsresultat 1.227.000 1.569.000 2.091.000 1.831.000 1.932.000
Finansinntekter 5.000 5.000 11.000 7.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -13.000 -49.000
Finans 5.000 5.000 9.000 -6.000 -42.000
Resultat før skatt 1.232.000 1.574.000 2.100.000 1.824.000 1.890.000
Skattekostnad -271.000 -350.000 -520.000 -445.000 -489.000
Årsresultat 961.000 1.224.000 1.580.000 1.379.000 1.402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.026.000 8.346.000 8.729.000 8.964.000 9.016.000
Sum omløpsmidler 4.839.000 4.602.000 4.466.000 3.780.000 3.512.000
Sum eiendeler 12.865.000 12.948.000 13.195.000 12.744.000 12.528.000
Sum opptjent egenkapital 6.933.000 7.322.000 7.098.000 6.518.000 5.739.000
Sum egenkapital 7.033.000 7.422.000 7.198.000 6.618.000 5.839.000
Sum langsiktig gjeld 2.106.000 2.466.000 2.849.000 3.242.000 4.005.000
Sum kortsiktig gjeld 3.725.000 3.060.000 3.149.000 2.884.000 2.685.000
Sum gjeld og egenkapital 12.864.000 12.948.000 13.196.000 12.744.000 12.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.851.000 10.463.000 9.816.000 9.161.000 9.056.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.851.000 10.463.000 9.816.000 9.161.000 9.056.000
Varekostnad -2.382.000 -1.959.000 -1.410.000 -1.447.000 -1.402.000
Lønninger -5.241.000 -4.422.000 -3.814.000 -3.732.000 -3.023.000
Avskrivning -438.000 -453.000 -549.000 -457.000 -461.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.563.000 -2.061.000 -1.951.000 -1.695.000 -2.237.000
Driftskostnader -10.624.000 -8.895.000 -7.724.000 -7.331.000 -7.123.000
Driftsresultat 1.227.000 1.569.000 2.091.000 1.831.000 1.932.000
Finansinntekter 5.000 5.000 11.000 7.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -13.000 -49.000
Finans 5.000 5.000 9.000 -6.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -69.000
Utbytte -1.350.000 -1.000.000 -1.000.000 -600.000 -600.000
Årsresultat 961.000 1.224.000 1.580.000 1.379.000 1.402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 14.000 18.000 22.000 27.000 34.000
Sum Immatrielle midler 14.000 18.000 22.000 27.000 34.000
Fast eiendom 7.539.000 7.855.000 8.185.000 8.569.000 8.607.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 473.000 473.000 522.000 367.000 375.000
Sum varige driftsmidler 8.012.000 8.329.000 8.707.000 8.936.000 8.982.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.026.000 8.346.000 8.729.000 8.964.000 9.016.000
Varebeholdning 799.000 618.000 405.000 448.000 314.000
Kundefordringer 397.000 576.000 96.000 581.000 492.000
Andre fordringer 168.000 176.000 184.000 170.000 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.475.000 3.232.000 3.781.000 2.579.000 2.544.000
Sum omløpsmidler 4.839.000 4.602.000 4.466.000 3.780.000 3.512.000
Sum eiendeler 12.865.000 12.948.000 13.195.000 12.744.000 12.528.000
Sum opptjent egenkapital 6.933.000 7.322.000 7.098.000 6.518.000 5.739.000
Sum egenkapital 7.033.000 7.422.000 7.198.000 6.618.000 5.839.000
Sum avsetninger til forpliktelser 269.000 274.000 285.000 267.000 269.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.106.000 2.466.000 2.849.000 3.242.000 4.005.000
Leverandørgjeld 290.000 83.000 180.000 177.000 90.000
Betalbar skatt 276.000 360.000 501.000 447.000 478.000
Skyldig offentlige avgifter 731.000 579.000 484.000 585.000 604.000
Utbytte -1.350.000 -1.000.000 -1.000.000 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 1.079.000 1.038.000 983.000 1.075.000 913.000
Sum kortsiktig gjeld 3.725.000 3.060.000 3.149.000 2.884.000 2.685.000
Sum gjeld og egenkapital 12.864.000 12.948.000 13.196.000 12.744.000 12.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.114.000 1.542.000 1.317.000 896.000 827.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.3 1.2 1.2
Soliditet 54.7 57.3 54.5 51.9 46.6
Resultatgrad 10.4 1 21.3 2 21.3
Rentedekningsgrad 1045.5 140.8 39.6
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.8 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 9.6 12.2 15.9 14.4 15.5
Signatur
24.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gjermund Jørgen WalleStyreleder69
Cecilie Buvik ThorsbergStyremedlem43
Andreas KjellemyrStyremedlem45
Inger Charlotte WalleStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gjermund Jørgen Walle51.0069
Andreas Kjellemyr49.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00