Fururabben AS
Juridisk navn:  Fururabben AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91138282
Postboks 926 Fjordsvingen 2A Fax:
3428 Gullaug 3427 Gullaug
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 987960396
Aksjekapital: 834.000 NOK
Etableringsdato: 18.12.2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-57,54%
Egenkapital  
  
0,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 752.000 1.771.000 1.919.000 5.541.000 1.396.000
Egenkapital: 13.288.000 13.286.000 12.518.000 12.625.000 9.636.000
Regnskap for Fururabben AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -90.000 -107.000 -75.000 -51.000 -32.000
Driftsresultat -90.000 -107.000 -75.000 -51.000 -32.000
Finansinntekter 853.000 2.626.000 2.222.000 5.878.000 1.577.000
Finanskostnader -12.000 -749.000 -227.000 -286.000 -148.000
Finans 841.000 1.877.000 1.995.000 5.592.000 1.429.000
Resultat før skatt 752.000 1.771.000 1.919.000 5.541.000 1.396.000
Skattekostnad 0 0 -26.000 -52.000 -52.000
Årsresultat 752.000 1.771.000 1.893.000 5.488.000 1.344.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.198.000 9.360.000 11.206.000 11.796.000 8.562.000
Sum omløpsmidler 6.554.000 6.413.000 6.254.000 5.622.000 6.348.000
Sum eiendeler 15.752.000 15.773.000 17.460.000 17.418.000 14.910.000
Sum opptjent egenkapital 12.454.000 12.452.000 11.684.000 11.791.000 8.802.000
Sum egenkapital 13.288.000 13.286.000 12.518.000 12.625.000 9.636.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.464.000 2.487.000 4.942.000 4.793.000 5.273.000
Sum gjeld og egenkapital 15.752.000 15.773.000 17.460.000 17.418.000 14.909.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -107.000 -75.000 -51.000 -32.000
Driftskostnader -90.000 -107.000 -75.000 -51.000 -32.000
Driftsresultat -90.000 -107.000 -75.000 -51.000 -32.000
Finansinntekter 853.000 2.626.000 2.222.000 5.878.000 1.577.000
Finanskostnader -12.000 -749.000 -227.000 -286.000 -148.000
Finans 841.000 1.877.000 1.995.000 5.592.000 1.429.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 -1.000.000 0 -2.500.000 0
Årsresultat 752.000 1.771.000 1.893.000 5.488.000 1.344.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.198.000 9.360.000 11.206.000 11.796.000 8.562.000
Sum anleggsmidler 9.198.000 9.360.000 11.206.000 11.796.000 8.562.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 179.000 150.000 720.000 736.000 555.000
Sum investeringer 6.033.000 5.291.000 5.090.000 4.186.000 4.224.000
Kasse, bank 341.000 972.000 444.000 700.000 1.568.000
Sum omløpsmidler 6.554.000 6.413.000 6.254.000 5.622.000 6.348.000
Sum eiendeler 15.752.000 15.773.000 17.460.000 17.418.000 14.910.000
Sum opptjent egenkapital 12.454.000 12.452.000 11.684.000 11.791.000 8.802.000
Sum egenkapital 13.288.000 13.286.000 12.518.000 12.625.000 9.636.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 7.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 26.000 52.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 -1.000.000 0 -2.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.464.000 2.487.000 4.916.000 4.734.000 5.214.000
Sum kortsiktig gjeld 2.464.000 2.487.000 4.942.000 4.793.000 5.273.000
Sum gjeld og egenkapital 15.752.000 15.773.000 17.460.000 17.418.000 14.909.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.090.000 3.926.000 1.312.000 829.000 1.075.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.6 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 2.7 2.6 1.3 1.2 1.3
Soliditet 84.4 84.2 71.7 72.5 64.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -7.5 -0.1 -0.3 -0.2 10.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 4.8 1 12.3 33.5 10.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Torfinn BrennaStyreleder56
Greta Johanne GranStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Torfinn Brenna100.0056
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00