Helvig Gard AS
Juridisk navn:  Helvig Gard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90772631
Hellviksveien 25 Hellviksveien 25 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 988088412
Aksjekapital: 1.712.090 NOK
Etableringsdato: 05.04.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -23.000 0 -22.000 -30.000 919.000
Egenkapital: 5.340.000 5.363.000 5.363.000 5.386.000 5.616.000
Regnskap for Helvig Gard AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -18.000 -23.000 -30.000 -33.000
Driftsresultat -23.000 -18.000 -23.000 -30.000 -33.000
Finansinntekter 0 17.000 0 1.000 1.029.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -78.000
Finans 0 17.000 0 0 951.000
Resultat før skatt -23.000 0 -22.000 -30.000 919.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 0 -22.000 -30.000 919.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.769.000
Sum omløpsmidler 140.000 165.000 165.000 189.000 1.762.000
Sum eiendeler 5.348.000 5.373.000 5.373.000 5.397.000 7.531.000
Sum opptjent egenkapital 3.628.000 3.651.000 3.651.000 3.673.000 3.904.000
Sum egenkapital 5.340.000 5.363.000 5.363.000 5.386.000 5.616.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 10.000 10.000 11.000 1.916.000
Sum gjeld og egenkapital 5.347.000 5.373.000 5.373.000 5.396.000 7.532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -18.000 -23.000 -30.000 -33.000
Driftskostnader -23.000 -18.000 -23.000 -30.000 -33.000
Driftsresultat -23.000 -18.000 -23.000 -30.000 -33.000
Finansinntekter 0 17.000 0 1.000 1.029.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -78.000
Finans 0 17.000 0 0 951.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Årsresultat -23.000 0 -22.000 -30.000 919.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 591.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 591.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.178.000
Sum anleggsmidler 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.208.000 5.769.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 148.000 165.000 189.000 229.000
Sum omløpsmidler 140.000 165.000 165.000 189.000 1.762.000
Sum eiendeler 5.348.000 5.373.000 5.373.000 5.397.000 7.531.000
Sum opptjent egenkapital 3.628.000 3.651.000 3.651.000 3.673.000 3.904.000
Sum egenkapital 5.340.000 5.363.000 5.363.000 5.386.000 5.616.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.496.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 2.000 4.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 7.000 7.000 418.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 10.000 10.000 11.000 1.916.000
Sum gjeld og egenkapital 5.347.000 5.373.000 5.373.000 5.396.000 7.532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 133.000 155.000 155.000 178.000 -154.000
Likviditetsgrad 1 2 16.5 16.5 17.2 0.9
Likviditetsgrad 2 2 16.5 16.5 17.2 1.0
Soliditet 99.9 99.8 99.8 99.8 74.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -29.0 12.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.4 -0.5 13.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein HelvigStyreleder56
Elly Karin HelvigStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Svein Helvig100.0056
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00