H-Vinduet Bauge AS
Juridisk navn:  H-Vinduet Bauge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57752080
Nyheimvegen 27 Nyheimvegen 27 Fax: 57741848
6905 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune: www.h-vinduetbauge.no
Vestland Kinn
Org.nr: 956574854
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 30.12.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12,77%
Resultat  
  
60,79%
Egenkapital  
  
10,37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 48.255.000 42.791.000 50.304.000 44.908.000 43.877.000
Resultat: -1.310.000 -3.341.000 435.000 47.000 -1.539.000
Egenkapital: 3.150.000 2.854.000 5.881.000 4.987.000 4.940.000
Regnskap for H-Vinduet Bauge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 48.255.000 42.791.000 50.304.000 44.908.000 43.877.000
Driftskostnader -49.093.000 -45.486.000 -49.379.000 -44.307.000 -44.797.000
Driftsresultat -837.000 -2.695.000 925.000 601.000 -919.000
Finansinntekter 8.000 2.000 16.000 17.000 14.000
Finanskostnader -480.000 -648.000 -505.000 -572.000 -633.000
Finans -472.000 -646.000 -489.000 -555.000 -619.000
Resultat før skatt -1.310.000 -3.341.000 435.000 47.000 -1.539.000
Skattekostnad 217.000 690.000 590.000 184.000 225.000
Årsresultat -1.093.000 -2.651.000 1.025.000 230.000 -1.314.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.105.000 10.923.000 12.498.000 13.040.000 15.325.000
Sum omløpsmidler 10.920.000 11.299.000 11.455.000 11.102.000 10.224.000
Sum eiendeler 20.025.000 22.222.000 23.953.000 24.142.000 25.549.000
Sum opptjent egenkapital -4.898.000 -3.805.000 479.000 0 0
Sum egenkapital 3.150.000 2.854.000 5.881.000 4.987.000 4.940.000
Sum langsiktig gjeld 10.393.000 11.931.000 11.789.000 13.291.000 15.033.000
Sum kortsiktig gjeld 6.481.000 7.437.000 6.283.000 5.865.000 5.575.000
Sum gjeld og egenkapital 20.024.000 22.222.000 23.953.000 24.143.000 25.548.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.233.000 42.752.000 50.277.000 44.873.000 43.863.000
Andre inntekter 22.000 39.000 27.000 35.000 15.000
Driftsinntekter 48.255.000 42.791.000 50.304.000 44.908.000 43.877.000
Varekostnad -22.410.000 -20.995.000 -23.197.000 -20.890.000 -20.311.000
Lønninger -16.156.000 -14.842.000 -15.035.000 -14.080.000 -13.822.000
Avskrivning -1.996.000 -2.607.000 -2.642.000 -2.687.000 -2.564.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.436.000 -8.050.000 -8.220.000 -7.140.000 -7.360.000
Driftskostnader -49.093.000 -45.486.000 -49.379.000 -44.307.000 -44.797.000
Driftsresultat -837.000 -2.695.000 925.000 601.000 -919.000
Finansinntekter 8.000 2.000 16.000 17.000 14.000
Finanskostnader -480.000 -648.000 -505.000 -572.000 -633.000
Finans -472.000 -646.000 -489.000 -555.000 -619.000
Konsernbidrag 0 4.283.000 -479.000 450.000 1.539.000
Utbytte 0 -1.632.000 -546.000 -681.000 -833.000
Årsresultat -1.093.000 -2.651.000 1.025.000 230.000 -1.314.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 897.000 792.000 459.000 0 0
Fast eiendom 105.000 165.000 225.000 285.000 344.000
Maskiner anlegg 7.835.000 9.650.000 11.255.000 12.222.000 14.320.000
Driftsløsøre 233.000 282.000 394.000 370.000 496.000
Sum varige driftsmidler 8.173.000 10.097.000 11.874.000 12.876.000 15.160.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 35.000 165.000 165.000 165.000
Sum anleggsmidler 9.105.000 10.923.000 12.498.000 13.040.000 15.325.000
Varebeholdning 5.304.000 5.812.000 4.169.000 4.077.000 3.492.000
Kundefordringer 3.588.000 3.142.000 3.637.000 3.696.000 2.275.000
Andre fordringer 1.416.000 1.765.000 688.000 786.000 1.057.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 612.000 580.000 2.961.000 2.543.000 3.399.000
Sum omløpsmidler 10.920.000 11.299.000 11.455.000 11.102.000 10.224.000
Sum eiendeler 20.025.000 22.222.000 23.953.000 24.142.000 25.549.000
Sum opptjent egenkapital -4.898.000 -3.805.000 479.000 0 0
Sum egenkapital 3.150.000 2.854.000 5.881.000 4.987.000 4.940.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.297.000 1.528.000 1.608.000 1.522.000 1.725.000
Gjeld til kredittinstitutt 847.000 296.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.393.000 11.931.000 11.789.000 13.291.000 15.033.000
Leverandørgjeld 2.313.000 2.571.000 3.119.000 2.259.000 2.232.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.794.000 1.535.000 1.146.000 1.598.000 1.178.000
Utbytte 0 -1.632.000 -546.000 -681.000 -833.000
Annen kortsiktig gjeld 1.527.000 3.036.000 2.018.000 2.008.000 2.165.000
Sum kortsiktig gjeld 6.481.000 7.437.000 6.283.000 5.865.000 5.575.000
Sum gjeld og egenkapital 20.024.000 22.222.000 23.953.000 24.143.000 25.548.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.439.000 3.862.000 5.172.000 5.237.000 4.649.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.8 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 1.2 1.2 1.3
Soliditet 15.7 12.8 24.6 20.7 19.3
Resultatgrad -1.7 -6.3 1.8 1.3 -2.1
Rentedekningsgrad -1.7 -4.2 1.8 1.1 -1.4
Gjeldsgrad 5.4 6.8 3.1 3.8 4.2
Total kapitalrentabilitet -4.1 -12.1 3.9 2.6 -3.5
Signatur
29.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.04.2016
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Åge BaugeStyreleder67
Thor Arne BaugeStyremedlem46
Martina BaugeStyremedlem44
Martin Igland MalkenesStyremedlem42
Bauge Maja Catarina LindbergStyremedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bauge Eiendom AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00