Askmur Eiendommer AS
Juridisk navn:  Askmur Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45977350
Storebotn 65 Storebotn 65 Fax:
5309 Kleppestø 5309 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 988189456
Aksjekapital: 825.000 NOK
Etableringsdato: 20.04.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,32%
Resultat  
  
-29,1%
Egenkapital  
  
4,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.409.000 6.028.000 5.942.000 6.244.000 6.731.000
Resultat: 4.558.000 6.429.000 9.250.000 6.568.000 4.038.000
Egenkapital: 32.646.000 31.385.000 27.784.000 22.851.000 20.366.000
Regnskap for Askmur Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.409.000 6.028.000 5.942.000 6.244.000 6.731.000
Driftskostnader -3.081.000 -1.961.000 -1.800.000 -1.947.000 -1.486.000
Driftsresultat 3.328.000 4.067.000 4.142.000 4.298.000 5.246.000
Finansinntekter 2.659.000 3.561.000 6.566.000 3.591.000 60.000
Finanskostnader -1.428.000 -1.199.000 -1.458.000 -1.321.000 -1.268.000
Finans 1.231.000 2.362.000 5.108.000 2.270.000 -1.208.000
Resultat før skatt 4.558.000 6.429.000 9.250.000 6.568.000 4.038.000
Skattekostnad -697.000 -628.000 -617.000 -782.000 -1.013.000
Årsresultat 3.861.000 5.801.000 8.633.000 5.786.000 3.025.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.129.000 70.923.000 67.166.000 64.946.000 66.088.000
Sum omløpsmidler 9.863.000 4.035.000 6.787.000 3.773.000 334.000
Sum eiendeler 80.992.000 74.958.000 73.953.000 68.719.000 66.422.000
Sum opptjent egenkapital 31.821.000 30.560.000 26.959.000 22.026.000 19.541.000
Sum egenkapital 32.646.000 31.385.000 27.784.000 22.851.000 20.366.000
Sum langsiktig gjeld 43.324.000 40.174.000 42.051.000 40.670.000 43.135.000
Sum kortsiktig gjeld 5.022.000 3.398.000 4.119.000 5.197.000 2.922.000
Sum gjeld og egenkapital 80.992.000 74.957.000 73.954.000 68.718.000 66.423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.409.000 6.028.000 5.942.000 6.244.000 6.731.000
Driftsinntekter 6.409.000 6.028.000 5.942.000 6.244.000 6.731.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.186.000 -1.206.000 -1.173.000 -1.157.000 -1.157.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.895.000 -755.000 -627.000 -790.000 -329.000
Driftskostnader -3.081.000 -1.961.000 -1.800.000 -1.947.000 -1.486.000
Driftsresultat 3.328.000 4.067.000 4.142.000 4.298.000 5.246.000
Finansinntekter 2.659.000 3.561.000 6.566.000 3.591.000 60.000
Finanskostnader -1.428.000 -1.199.000 -1.458.000 -1.321.000 -1.268.000
Finans 1.231.000 2.362.000 5.108.000 2.270.000 -1.208.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.600.000 -2.200.000 -3.700.000 -3.300.000 -1.800.000
Årsresultat 3.861.000 5.801.000 8.633.000 5.786.000 3.025.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 63.397.000 61.376.000 58.244.000 56.265.000 57.121.000
Maskiner anlegg 269.000 360.000 376.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 63.666.000 61.736.000 58.621.000 56.265.000 57.121.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.463.000 9.187.000 8.546.000 8.681.000 8.967.000
Sum anleggsmidler 71.129.000 70.923.000 67.166.000 64.946.000 66.088.000
Varebeholdning 6.768.000 0 0 0 0
Kundefordringer 399.000 158.000 195.000 283.000 268.000
Andre fordringer 15.000 527.000 0 9.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 80.000 350.000 592.000 481.000 57.000
Sum omløpsmidler 9.863.000 4.035.000 6.787.000 3.773.000 334.000
Sum eiendeler 80.992.000 74.958.000 73.953.000 68.719.000 66.422.000
Sum opptjent egenkapital 31.821.000 30.560.000 26.959.000 22.026.000 19.541.000
Sum egenkapital 32.646.000 31.385.000 27.784.000 22.851.000 20.366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.127.000 1.078.000 1.063.000 1.031.000 974.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 43.324.000 40.174.000 42.051.000 40.670.000 43.135.000
Leverandørgjeld 959.000 37.000 4.000 27.000 0
Betalbar skatt 649.000 612.000 585.000 725.000 965.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 8.000 0 0
Utbytte -2.600.000 -2.200.000 -3.700.000 -3.300.000 -1.800.000
Annen kortsiktig gjeld 815.000 548.000 522.000 2.644.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 5.022.000 3.398.000 4.119.000 5.197.000 2.922.000
Sum gjeld og egenkapital 80.992.000 74.957.000 73.954.000 68.718.000 66.423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.841.000 637.000 2.668.000 -1.424.000 -2.588.000
Likviditetsgrad 1 2 1.2 1.6 0.7 0.1
Likviditetsgrad 2 0.6 1.2 1.6 0.7 0.2
Soliditet 40.3 41.9 37.6 33.3 30.7
Resultatgrad 51.9 67.5 69.7 68.8 77.9
Rentedekningsgrad 2.3 3.4 2.8 3.3 4.2
Gjeldsgrad 1.5 1.4 1.7 2 2.3
Total kapitalrentabilitet 7.4 10.2 14.5 11.5 8.0
Signatur
28.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ronny NilsenStyreleder58
Susanne Heggland NilsenStyremedlem31
Marianne Heggland NilsenStyremedlem29
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ronny Nilsen79.8858
MARIANNE HEGGLAND NILSEN10.0629
SUSANNE HEGGLAND NILSEN10.0631
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00