As Mj Arkitekt Og Ingeniørkontor
Juridisk navn:  As Mj Arkitekt Og Ingeniørkontor
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95050845
Postboks 17 Østsinnilinna 25 Fax: 61111815
2882 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 956725372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 02.03.1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Land Regnskapssentral
Utvikling:
Omsetning  
  
15,79%
Resultat  
  
0,58%
Egenkapital  
  
-31,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.281.000 1.970.000 2.461.000 2.197.000 1.963.000
Resultat: 348.000 346.000 684.000 452.000 429.000
Egenkapital: 129.000 189.000 187.000 100.000 114.000
Regnskap for As Mj Arkitekt Og Ingeniørkontor
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.281.000 1.970.000 2.461.000 2.197.000 1.963.000
Driftskostnader -1.913.000 -1.601.000 -1.756.000 -1.720.000 -1.499.000
Driftsresultat 369.000 369.000 705.000 477.000 463.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -22.000 -23.000 -21.000 -25.000 -35.000
Finans -21.000 -22.000 -20.000 -25.000 -34.000
Resultat før skatt 348.000 346.000 684.000 452.000 429.000
Skattekostnad -76.000 -78.000 -149.000 -124.000 -118.000
Årsresultat 271.000 269.000 535.000 328.000 312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 425.000 582.000 740.000 291.000 378.000
Sum omløpsmidler 711.000 726.000 931.000 955.000 852.000
Sum eiendeler 1.136.000 1.308.000 1.671.000 1.246.000 1.230.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 89.000 87.000 0 14.000
Sum egenkapital 129.000 189.000 187.000 100.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 371.000 501.000 628.000 415.000 501.000
Sum kortsiktig gjeld 636.000 618.000 855.000 731.000 617.000
Sum gjeld og egenkapital 1.136.000 1.308.000 1.670.000 1.246.000 1.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.281.000 1.970.000 2.152.000 2.197.000 1.963.000
Andre inntekter 0 0 309.000 0 0
Driftsinntekter 2.281.000 1.970.000 2.461.000 2.197.000 1.963.000
Varekostnad -614.000 -312.000 -493.000 -546.000 -346.000
Lønninger -456.000 -430.000 -427.000 -443.000 -437.000
Avskrivning -158.000 -158.000 -79.000 -87.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -685.000 -701.000 -757.000 -644.000 -633.000
Driftskostnader -1.913.000 -1.601.000 -1.756.000 -1.720.000 -1.499.000
Driftsresultat 369.000 369.000 705.000 477.000 463.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -22.000 -23.000 -21.000 -25.000 -35.000
Finans -21.000 -22.000 -20.000 -25.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 271.000 269.000 535.000 328.000 312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 26.000 28.000 30.000 174.000 176.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 399.000 554.000 709.000 117.000 202.000
Sum varige driftsmidler 425.000 582.000 740.000 291.000 378.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 425.000 582.000 740.000 291.000 378.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 457.000 399.000 514.000 513.000 147.000
Andre fordringer 16.000 14.000 13.000 14.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 238.000 314.000 364.000 146.000 247.000
Sum omløpsmidler 711.000 726.000 931.000 955.000 852.000
Sum eiendeler 1.136.000 1.308.000 1.671.000 1.246.000 1.230.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 89.000 87.000 0 14.000
Sum egenkapital 129.000 189.000 187.000 100.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 44.000 61.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 425.000 346.000 539.000 456.000 436.000
Sum langsiktig gjeld 371.000 501.000 628.000 415.000 501.000
Leverandørgjeld 92.000 104.000 163.000 115.000 19.000
Betalbar skatt 0 15.000 0 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 90.000 87.000 84.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 62.000 67.000 67.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 636.000 618.000 855.000 731.000 617.000
Sum gjeld og egenkapital 1.136.000 1.308.000 1.670.000 1.246.000 1.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 108.000 76.000 224.000 235.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.1 1.3 1.4
Soliditet 11.4 14.4 11.2 8 9.3
Resultatgrad 16.2 18.7 28.6 21.7 23.6
Rentedekningsgrad 16.8 1 33.6 19.1 13.3
Gjeldsgrad 7.8 5.9 7.9 11.5 9.8
Total kapitalrentabilitet 32.6 28.3 42.3 38.3 37.7
Signatur
08.11.2013
STYRETS FORMANN ELLER DAGLIG LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag Reidar MagnussenStyreleder62
Nils Arnljot RønningenStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Østsinnilinna 25 AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00