Syversbakken AS
Juridisk navn:  Syversbakken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92011451
Søstuen Søstuen Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 988294772
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 18.05.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,98%
Resultat  
  
-71,57%
Egenkapital  
  
-8,37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 482.000 502.000 671.000 883.000 851.000
Resultat: 406.000 1.428.000 2.095.000 1.473.000 973.000
Egenkapital: 6.416.000 7.002.000 5.816.000 3.568.000 2.690.000
Regnskap for Syversbakken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 482.000 502.000 671.000 883.000 851.000
Driftskostnader -1.756.000 -434.000 -411.000 -379.000 -323.000
Driftsresultat -1.275.000 67.000 260.000 504.000 528.000
Finansinntekter 1.800.000 2.000.000 2.000.000 1.151.000 801.000
Finanskostnader -119.000 -639.000 -165.000 -181.000 -356.000
Finans 1.681.000 1.361.000 1.835.000 970.000 445.000
Resultat før skatt 406.000 1.428.000 2.095.000 1.473.000 973.000
Skattekostnad 8.000 8.000 -21.000 -96.000 -86.000
Årsresultat 414.000 1.436.000 2.074.000 1.378.000 887.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.999.000 6.917.000 7.605.000 8.423.000 7.781.000
Sum omløpsmidler 4.197.000 3.851.000 3.712.000 1.719.000 3.220.000
Sum eiendeler 11.196.000 10.768.000 11.317.000 10.142.000 11.001.000
Sum opptjent egenkapital 4.416.000 5.002.000 3.616.000 2.168.000 1.290.000
Sum egenkapital 6.416.000 7.002.000 5.816.000 3.568.000 2.690.000
Sum langsiktig gjeld 3.548.000 3.555.000 4.962.000 4.967.000 6.070.000
Sum kortsiktig gjeld 1.232.000 211.000 538.000 1.607.000 2.240.000
Sum gjeld og egenkapital 11.196.000 10.768.000 11.316.000 10.142.000 11.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 482.000 502.000 671.000 883.000 851.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 482.000 502.000 671.000 883.000 851.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -198.000 -188.000 -188.000 -188.000 -188.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.558.000 -246.000 -223.000 -191.000 -135.000
Driftskostnader -1.756.000 -434.000 -411.000 -379.000 -323.000
Driftsresultat -1.275.000 67.000 260.000 504.000 528.000
Finansinntekter 1.800.000 2.000.000 2.000.000 1.151.000 801.000
Finanskostnader -119.000 -639.000 -165.000 -181.000 -356.000
Finans 1.681.000 1.361.000 1.835.000 970.000 445.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -50.000 0 -500.000 -500.000
Årsresultat 414.000 1.436.000 2.074.000 1.378.000 887.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.661.000 4.579.000 4.767.000 4.955.000 5.143.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.661.000 4.579.000 4.767.000 4.955.000 5.143.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.338.000 2.338.000 2.838.000 3.468.000 2.638.000
Sum anleggsmidler 6.999.000 6.917.000 7.605.000 8.423.000 7.781.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.718.000 3.502.000 3.565.000 1.560.000 2.710.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.479.000 350.000 147.000 159.000 510.000
Sum omløpsmidler 4.197.000 3.851.000 3.712.000 1.719.000 3.220.000
Sum eiendeler 11.196.000 10.768.000 11.317.000 10.142.000 11.001.000
Sum opptjent egenkapital 4.416.000 5.002.000 3.616.000 2.168.000 1.290.000
Sum egenkapital 6.416.000 7.002.000 5.816.000 3.568.000 2.690.000
Sum avsetninger til forpliktelser 47.000 55.000 62.000 66.000 69.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.548.000 3.555.000 4.962.000 4.967.000 6.070.000
Leverandørgjeld 78.000 0 3.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 25.000 4.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -50.000 0 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.154.000 211.000 510.000 1.603.000 2.213.000
Sum kortsiktig gjeld 1.232.000 211.000 538.000 1.607.000 2.240.000
Sum gjeld og egenkapital 11.196.000 10.768.000 11.316.000 10.142.000 11.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.965.000 3.640.000 3.174.000 112.000 980.000
Likviditetsgrad 1 3.4 18.3 6.9 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 3.4 18.3 6.9 1.1 1.5
Soliditet 57.3 6 51.4 35.2 24.5
Resultatgrad -264.5 13.3 38.7 57.1 62.0
Rentedekningsgrad -10.7 0.1 1.6 9.1 3.7
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.9 1.8 3.1
Total kapitalrentabilitet 4.7 19.2 2 16.3 12.1
Signatur
27.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Karl Rune KampenStyreleder63
Olga Elin KampenStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Karl Rune Kampen100.0063
Karl Rune Kampen100.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00