Nk-Service AS
Juridisk navn:  Nk-Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33386664
Postboks 141 Teie Husøystrand 36 Fax:
3106 Nøtterøy 3132 Husøysund
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 988494658
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.06.2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28,47%
Resultat  
  
14%
Egenkapital  
  
-55,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 352.000 274.000 393.000 309.000 276.000
Resultat: -43.000 -50.000 122.000 47.000 7.000
Egenkapital: 34.000 77.000 197.000 104.000 132.000
Regnskap for Nk-Service AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 352.000 274.000 393.000 309.000 276.000
Driftskostnader -395.000 -324.000 -270.000 -261.000 -270.000
Driftsresultat -43.000 -51.000 123.000 49.000 6.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000 1.000
Resultat før skatt -43.000 -50.000 122.000 47.000 7.000
Skattekostnad 0 0 -29.000 -5.000 0
Årsresultat -43.000 -50.000 93.000 42.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 105.000 128.000 295.000 214.000 280.000
Sum eiendeler 105.000 128.000 295.000 214.000 280.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 44.000 95.000 2.000 30.000
Sum egenkapital 34.000 77.000 197.000 104.000 132.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 51.000 98.000 110.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 128.000 296.000 215.000 281.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 352.000 274.000 393.000 309.000 276.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 352.000 274.000 393.000 309.000 276.000
Varekostnad 0 0 -8.000 -9.000 -18.000
Lønninger -301.000 -289.000 -212.000 -212.000 -212.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -31.000 -50.000 -40.000 -40.000
Driftskostnader -395.000 -324.000 -270.000 -261.000 -270.000
Driftsresultat -43.000 -51.000 123.000 49.000 6.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -70.000 0
Årsresultat -43.000 -50.000 93.000 42.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 34.000 86.000 4.000 4.000
Andre fordringer 0 0 8.000 11.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 82.000 87.000 201.000 198.000 265.000
Sum omløpsmidler 105.000 128.000 295.000 214.000 280.000
Sum eiendeler 105.000 128.000 295.000 214.000 280.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 44.000 95.000 2.000 30.000
Sum egenkapital 34.000 77.000 197.000 104.000 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 5.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 29.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 21.000 36.000 11.000 18.000
Utbytte 0 0 0 -70.000 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 28.000 28.000 24.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 51.000 98.000 110.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 128.000 296.000 215.000 281.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 77.000 197.000 104.000 132.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.5 3 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.5 2.5 3 1.9 1.9
Soliditet 32.4 60.2 66.8 48.6 47.1
Resultatgrad -12.2 -18.6 31.3 15.9 2.2
Rentedekningsgrad 1 24.5 8.0
Gjeldsgrad 2.1 0.7 0.5 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -39.8 4 23.4 2.9
Signatur
25.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Nils Eilert KamfjordStyreleder66
Torgunn Bjønness KamfjordStyremedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nils Eilert Kamfjord100.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00