Vemundvik Snekkerfabrikk AS
Juridisk navn:  Vemundvik Snekkerfabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74226540
Vemundvikvegen 578 Vemundvikvegen 578 Fax: 74226541
7800 Namsos 7810 Namsos
Fylke: Kommune: www.vemundviksnekkerfa...
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 831299932
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 20.04.1976
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Namdal - Innherred As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,65%
Resultat  
  
383,19%
Egenkapital  
  
10,13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.513.000 15.413.000 16.405.000 14.558.000 13.177.000
Resultat: 320.000 -113.000 103.000 470.000 43.000
Egenkapital: 2.817.000 2.558.000 2.632.000 2.544.000 2.182.000
Regnskap for Vemundvik Snekkerfabrikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.513.000 15.413.000 16.405.000 14.558.000 13.177.000
Driftskostnader -15.079.000 -15.411.000 -16.162.000 -13.892.000 -12.920.000
Driftsresultat 435.000 2.000 242.000 667.000 258.000
Finansinntekter 4.000 3.000 6.000 2.000 13.000
Finanskostnader -119.000 -119.000 -145.000 -199.000 -227.000
Finans -115.000 -116.000 -139.000 -197.000 -214.000
Resultat før skatt 320.000 -113.000 103.000 470.000 43.000
Skattekostnad -60.000 39.000 -16.000 -107.000 -16.000
Årsresultat 259.000 -74.000 87.000 363.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.359.000 4.671.000 4.996.000 5.242.000 5.416.000
Sum omløpsmidler 3.406.000 3.969.000 4.118.000 3.963.000 3.408.000
Sum eiendeler 7.765.000 8.640.000 9.114.000 9.205.000 8.824.000
Sum opptjent egenkapital 2.717.000 2.458.000 2.532.000 2.444.000 2.082.000
Sum egenkapital 2.817.000 2.558.000 2.632.000 2.544.000 2.182.000
Sum langsiktig gjeld 3.401.000 4.036.000 4.484.000 4.828.000 5.214.000
Sum kortsiktig gjeld 1.548.000 2.046.000 1.999.000 1.833.000 1.428.000
Sum gjeld og egenkapital 7.766.000 8.640.000 9.115.000 9.205.000 8.824.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.513.000 15.413.000 16.401.000 14.553.000 13.021.000
Andre inntekter 0 0 4.000 5.000 156.000
Driftsinntekter 15.513.000 15.413.000 16.405.000 14.558.000 13.177.000
Varekostnad -7.477.000 -7.273.000 -7.581.000 -6.460.000 -6.299.000
Lønninger -5.192.000 -6.044.000 -6.004.000 -5.421.000 -5.121.000
Avskrivning -312.000 -317.000 -310.000 -302.000 -285.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.986.000 -2.159.000 -2.095.000 -1.668.000 -1.657.000
Driftskostnader -15.079.000 -15.411.000 -16.162.000 -13.892.000 -12.920.000
Driftsresultat 435.000 2.000 242.000 667.000 258.000
Finansinntekter 4.000 3.000 6.000 2.000 13.000
Finanskostnader -119.000 -119.000 -145.000 -199.000 -227.000
Finans -115.000 -116.000 -139.000 -197.000 -214.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 -74.000 87.000 363.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.268.000 1.358.000 1.448.000 1.538.000 1.513.000
Maskiner anlegg 2.838.000 2.994.000 3.150.000 3.307.000 3.463.000
Driftsløsøre 195.000 261.000 331.000 303.000 319.000
Sum varige driftsmidler 4.300.000 4.612.000 4.930.000 5.148.000 5.295.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 58.000 67.000 94.000 121.000
Sum anleggsmidler 4.359.000 4.671.000 4.996.000 5.242.000 5.416.000
Varebeholdning 1.879.000 1.933.000 1.674.000 1.504.000 1.843.000
Kundefordringer 479.000 1.205.000 852.000 715.000 860.000
Andre fordringer 65.000 62.000 74.000 73.000 114.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 984.000 769.000 1.517.000 1.671.000 591.000
Sum omløpsmidler 3.406.000 3.969.000 4.118.000 3.963.000 3.408.000
Sum eiendeler 7.765.000 8.640.000 9.114.000 9.205.000 8.824.000
Sum opptjent egenkapital 2.717.000 2.458.000 2.532.000 2.444.000 2.082.000
Sum egenkapital 2.817.000 2.558.000 2.632.000 2.544.000 2.182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 346.000 285.000 325.000 309.000 206.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.401.000 4.036.000 4.484.000 4.828.000 5.214.000
Leverandørgjeld 369.000 669.000 729.000 474.000 389.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 598.000 687.000 582.000 732.000 445.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 581.000 690.000 689.000 627.000 595.000
Sum kortsiktig gjeld 1.548.000 2.046.000 1.999.000 1.833.000 1.428.000
Sum gjeld og egenkapital 7.766.000 8.640.000 9.115.000 9.205.000 8.824.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.858.000 1.923.000 2.119.000 2.130.000 1.980.000
Likviditetsgrad 1 2 1 2.1 2.2 2.4
Likviditetsgrad 2 1 1 1.2 1.4 1.1
Soliditet 36.3 29.6 28.9 27.6 24.7
Resultatgrad 2.8 0 1.5 4.6 2.0
Rentedekningsgrad 3.7 0 1.7 3.4 1.2
Gjeldsgrad 1.8 2.4 2.5 2.6 3.0
Total kapitalrentabilitet 5.7 0.1 2.7 7.3 3.1
Signatur
03.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2020
PROKURA
SANDNESENG ANNE GRETE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar SandnesengStyreleder73
Svein SandnesengStyremedlem71
Kai Richard SandnesengStyremedlem50
Anne Grete SandnesengStyremedlem69
John Håvard SandnesengStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
John Håvard Sandneseng20.0062
Svein Sandneseng40.0071
Gunnar Sandneseng40.0073
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00