Multibygg Vest AS
Juridisk navn:  Multibygg Vest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55930264
Nordre Ravnedalen 21 Nordre Ravnedalen 21 Fax: 55367401
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune: www.multibyggvest.no/
Hordaland Bergen
Org.nr: 988713171
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 21.09.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aki Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,06%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
14,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.549.000 2.657.000 3.806.000 1.874.000 2.020.000
Resultat: 106.000 106.000 55.000 61.000 63.000
Egenkapital: 590.000 514.000 433.000 392.000 347.000
Regnskap for Multibygg Vest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.549.000 2.657.000 3.806.000 1.874.000 2.020.000
Driftskostnader -2.442.000 -2.551.000 -3.746.000 -1.813.000 -1.956.000
Driftsresultat 106.000 107.000 60.000 61.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -4.000 0 -1.000
Finans 0 -1.000 -4.000 0 -1.000
Resultat før skatt 106.000 106.000 55.000 61.000 63.000
Skattekostnad -30.000 -25.000 -15.000 -16.000 -17.000
Årsresultat 77.000 81.000 40.000 45.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 845.000 724.000 1.193.000 856.000 619.000
Sum eiendeler 845.000 724.000 1.193.000 856.000 619.000
Sum opptjent egenkapital 487.000 411.000 330.000 289.000 244.000
Sum egenkapital 590.000 514.000 433.000 392.000 347.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 254.000 210.000 760.000 463.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 844.000 724.000 1.193.000 855.000 619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.552.000 2.657.000 3.791.000 1.874.000 2.020.000
Andre inntekter -3.000 0 14.000 0 0
Driftsinntekter 2.549.000 2.657.000 3.806.000 1.874.000 2.020.000
Varekostnad -1.221.000 -1.578.000 -3.528.000 -1.678.000 -1.822.000
Lønninger -897.000 -770.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -324.000 -203.000 -218.000 -135.000 -134.000
Driftskostnader -2.442.000 -2.551.000 -3.746.000 -1.813.000 -1.956.000
Driftsresultat 106.000 107.000 60.000 61.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -4.000 0 -1.000
Finans 0 -1.000 -4.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 81.000 40.000 45.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 291.000 782.000 325.000 211.000
Andre fordringer 18.000 21.000 73.000 57.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 795.000 412.000 339.000 474.000 359.000
Sum omløpsmidler 845.000 724.000 1.193.000 856.000 619.000
Sum eiendeler 845.000 724.000 1.193.000 856.000 619.000
Sum opptjent egenkapital 487.000 411.000 330.000 289.000 244.000
Sum egenkapital 590.000 514.000 433.000 392.000 347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 737.000 447.000 101.000
Betalbar skatt 30.000 25.000 15.000 16.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 113.000 1.000 1.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 89.000 72.000 7.000 0 150.000
Sum kortsiktig gjeld 254.000 210.000 760.000 463.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 844.000 724.000 1.193.000 855.000 619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 591.000 514.000 433.000 393.000 347.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.4 1.6 1.8 2.3
Likviditetsgrad 2 3.3 3.4 1.6 1.9 2.3
Soliditet 69.9 7 36.3 45.8 56.1
Resultatgrad 4.2 4 1.6 3.3 3.2
Rentedekningsgrad 1 1 64.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 1.8 1.2 0.8
Total kapitalrentabilitet 12.6 14.8 5 7.1 10.3
Signatur
14.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øystein MøvikStyreleder49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Øystein Møvik100.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00