H. Henriksen As
Juridisk navn:  H. Henriksen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33378400
Træleborgveien 15 Træleborgveien 15 Fax: 33378430
3112 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune: www.hhenriksen.com
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 831871962
Aksjekapital: 146.625 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 30.03.1982
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27,96%
Resultat  
  
183,4%
Egenkapital  
  
12,56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 97.231.000 75.983.000 107.209.000 93.416.000 90.825.000
Resultat: 6.266.000 2.211.000 10.037.000 12.736.000 5.764.000
Egenkapital: 45.469.000 40.395.000 38.775.000 35.540.000 34.729.000
Regnskap for H. Henriksen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 97.231.000 75.983.000 107.209.000 93.416.000 90.825.000
Driftskostnader -91.073.000 -73.861.000 -100.273.000 -81.199.000 -86.067.000
Driftsresultat 6.159.000 2.122.000 6.937.000 12.217.000 4.758.000
Finansinntekter 636.000 544.000 3.174.000 562.000 1.024.000
Finanskostnader -528.000 -456.000 -75.000 -43.000 -18.000
Finans 108.000 88.000 3.099.000 519.000 1.006.000
Resultat før skatt 6.266.000 2.211.000 10.037.000 12.736.000 5.764.000
Skattekostnad -1.098.000 -591.000 -2.110.000 -2.925.000 -1.277.000
Årsresultat 5.168.000 1.620.000 7.927.000 9.811.000 4.488.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.938.000 3.786.000 3.792.000 4.593.000 5.514.000
Sum omløpsmidler 58.369.000 54.935.000 53.824.000 58.634.000 44.111.000
Sum eiendeler 61.307.000 58.721.000 57.616.000 63.227.000 49.625.000
Sum opptjent egenkapital 45.323.000 40.248.000 38.628.000 35.394.000 34.583.000
Sum egenkapital 45.469.000 40.395.000 38.775.000 35.540.000 34.729.000
Sum langsiktig gjeld 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
Sum kortsiktig gjeld 15.589.000 18.027.000 18.491.000 27.286.000 14.445.000
Sum gjeld og egenkapital 61.309.000 58.722.000 57.616.000 63.227.000 49.625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.997.000 75.848.000 107.022.000 93.016.000 90.688.000
Andre inntekter 234.000 136.000 188.000 400.000 137.000
Driftsinntekter 97.231.000 75.983.000 107.209.000 93.416.000 90.825.000
Varekostnad -44.132.000 -30.827.000 -55.318.000 -42.135.000 -45.344.000
Lønninger -27.663.000 -28.036.000 -28.229.000 -28.073.000 -30.727.000
Avskrivning -1.095.000 -1.007.000 -1.003.000 -1.081.000 -1.291.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.183.000 -13.991.000 -15.723.000 -9.910.000 -13.598.000
Driftskostnader -91.073.000 -73.861.000 -100.273.000 -81.199.000 -86.067.000
Driftsresultat 6.159.000 2.122.000 6.937.000 12.217.000 4.758.000
Finansinntekter 636.000 544.000 3.174.000 562.000 1.024.000
Finanskostnader -528.000 -456.000 -75.000 -43.000 -18.000
Finans 108.000 88.000 3.099.000 519.000 1.006.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.692.000 -9.000.000 -1.000.000
Årsresultat 5.168.000 1.620.000 7.927.000 9.811.000 4.488.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 426.000 279.000 39.000 371.000 343.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 49.000 378.000 730.000 0 0
Driftsløsøre 2.463.000 3.129.000 3.023.000 4.222.000 5.171.000
Sum varige driftsmidler 2.512.000 3.507.000 3.754.000 4.222.000 5.171.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.938.000 3.786.000 3.792.000 4.593.000 5.514.000
Varebeholdning 32.468.000 28.449.000 27.043.000 27.207.000 27.733.000
Kundefordringer 16.056.000 10.346.000 12.344.000 21.957.000 7.718.000
Andre fordringer 2.849.000 5.158.000 3.258.000 6.810.000 2.676.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.827.000 10.814.000 11.054.000 2.534.000 5.984.000
Sum omløpsmidler 58.369.000 54.935.000 53.824.000 58.634.000 44.111.000
Sum eiendeler 61.307.000 58.721.000 57.616.000 63.227.000 49.625.000
Sum opptjent egenkapital 45.323.000 40.248.000 38.628.000 35.394.000 34.583.000
Sum egenkapital 45.469.000 40.395.000 38.775.000 35.540.000 34.729.000
Sum avsetninger til forpliktelser 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.000.000 87.000 2.287.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
Leverandørgjeld 6.211.000 3.729.000 4.556.000 4.953.000 4.080.000
Betalbar skatt 1.245.000 831.000 1.778.000 2.952.000 1.500.000
Skyldig offentlige avgifter 3.046.000 2.054.000 2.218.000 3.649.000 1.863.000
Utbytte 0 0 -4.692.000 -9.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.086.000 8.413.000 5.160.000 4.444.000 5.916.000
Sum kortsiktig gjeld 15.589.000 18.027.000 18.491.000 27.286.000 14.445.000
Sum gjeld og egenkapital 61.309.000 58.722.000 57.616.000 63.227.000 49.625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.780.000 36.908.000 35.333.000 31.348.000 29.666.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3 2.9 2.1 3.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.4 1.2 1.2
Soliditet 74.2 68.8 67.3 56.2 70.0
Resultatgrad 6.3 2.8 6.5 13.1 5.2
Rentedekningsgrad 11.7 4.7 92.5 284.1 321.2
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.1 4.5 17.5 20.2 11.7
Signatur
04.09.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
HENRIKSEN HENRICH NICOLAI
ABRAHAMSEN KIRSTEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Henrich Nicolai HenriksenStyreleder52
Knut Herbert LakskjønnStyremedlem58
Ketil JohansenStyremedlem51
Lars Harald HenriksenStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Elisabeth Mathilde Hermann0.8748
Fiskerjenta Holding AS91.30 
Henrich Nicolai Henriksen7.8352
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00