Jåttå Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Jåttå Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Skanska Bolig As Postboks 274 Sentrum Niels Juels Gate 50 Fax:
0103 Oslo 4008 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989023489
Aksjekapital: 1.680.701 NOK
Etableringsdato: 30.11.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17225%
Resultat  
  
-2232,14%
Egenkapital  
  
-21,6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.851.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Resultat: -597.000 28.000 28.000 148.000 -739.000
Egenkapital: 34.438.000 43.925.000 43.897.000 43.869.000 43.721.000
Regnskap for Jåttå Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.851.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Driftskostnader -5.439.000 0 0 119.000 -566.000
Driftsresultat -588.000 28.000 28.000 148.000 -538.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 0 0 0 -201.000
Finans -9.000 0 0 0 -201.000
Resultat før skatt -597.000 28.000 28.000 148.000 -739.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -597.000 28.000 28.000 148.000 -739.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 77.328.000 80.783.000 79.319.000 75.877.000 73.414.000
Sum eiendeler 77.328.000 80.783.000 79.319.000 75.877.000 73.414.000
Sum opptjent egenkapital -10.128.000 -9.532.000 -9.560.000 -9.588.000 -9.735.000
Sum egenkapital 34.438.000 43.925.000 43.897.000 43.869.000 43.721.000
Sum langsiktig gjeld 38.424.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.466.000 36.858.000 35.422.000 32.008.000 29.693.000
Sum gjeld og egenkapital 77.328.000 80.782.000 79.318.000 75.876.000 73.414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.843.000 0 0 0 0
Andre inntekter 8.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Driftsinntekter 4.851.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Varekostnad -4.843.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -596.000 0 0 119.000 -566.000
Driftskostnader -5.439.000 0 0 119.000 -566.000
Driftsresultat -588.000 28.000 28.000 148.000 -538.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 0 0 0 -201.000
Finans -9.000 0 0 0 -201.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -597.000 28.000 28.000 148.000 -739.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 77.296.000 80.124.000 78.317.000 75.601.000 72.879.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 659.000 1.002.000 275.000 536.000
Sum omløpsmidler 77.328.000 80.783.000 79.319.000 75.877.000 73.414.000
Sum eiendeler 77.328.000 80.783.000 79.319.000 75.877.000 73.414.000
Sum opptjent egenkapital -10.128.000 -9.532.000 -9.560.000 -9.588.000 -9.735.000
Sum egenkapital 34.438.000 43.925.000 43.897.000 43.869.000 43.721.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 36.852.000 35.389.000 31.908.000 29.531.000
Sum langsiktig gjeld 38.424.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.132.000 6.000 33.000 68.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.334.000 0 0 32.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 4.466.000 36.858.000 35.422.000 32.008.000 29.693.000
Sum gjeld og egenkapital 77.328.000 80.782.000 79.318.000 75.876.000 73.414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.862.000 43.925.000 43.897.000 43.869.000 43.721.000
Likviditetsgrad 1 1 2 2 2.4 2.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 44.5 54.4 55.3 57.8 59.6
Resultatgrad -12.1 1 1 528.6 -1921.4
Rentedekningsgrad -65.3 -2.7
Gjeldsgrad 1.2 0.8 0.8 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -0.8 0 0 0.2 -0.7
Signatur
24.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ivar IsdalStyreleder54
Johnny GaltaStyremedlem49
Alfred YdstebøStyremedlem50
Morten BjørnsenStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jåttå Tomteselskap As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00