Aktiv Caravan As
Juridisk navn:  Aktiv Caravan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55981307
Kokstadflaten 32 Kokstadflaten 32 Fax: 41192330
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune: www.sailvacation.com
Hordaland Bergen
Org.nr: 957968589
Aksjekapital: 3.053.050 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 02.07.1990
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sailvacation as
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Regnskapsfører: Tind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
33009,84%
Resultat  
  
-19246,15%
Egenkapital  
  
2093,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.197.000 61.000 887.000 958.000 1.670.000
Resultat: -2.489.000 13.000 35.000 -24.000 151.000
Egenkapital: 3.159.000 144.000 75.000 517.000 541.000
Regnskap for Aktiv Caravan As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.197.000 61.000 887.000 958.000 1.670.000
Driftskostnader -22.132.000 -46.000 -851.000 -989.000 -1.519.000
Driftsresultat -1.935.000 15.000 37.000 -31.000 151.000
Finansinntekter 0 0 0 8.000 0
Finanskostnader -554.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -554.000 -2.000 -2.000 7.000 -1.000
Resultat før skatt -2.489.000 13.000 35.000 -24.000 151.000
Skattekostnad 575.000 0 -9.000 0 -26.000
Årsresultat -1.914.000 13.000 25.000 -24.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.167.000 0 26.000 32.000 42.000
Sum omløpsmidler 16.551.000 147.000 137.000 550.000 904.000
Sum eiendeler 17.718.000 147.000 163.000 582.000 946.000
Sum opptjent egenkapital -1.820.000 94.000 25.000 -133.000 -109.000
Sum egenkapital 3.159.000 144.000 75.000 517.000 541.000
Sum langsiktig gjeld 3.705.000 0 73.000 50.000 344.000
Sum kortsiktig gjeld 10.855.000 2.000 15.000 15.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 17.718.000 146.000 163.000 582.000 946.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.158.000 61.000 873.000 935.000 1.670.000
Andre inntekter 39.000 0 15.000 24.000 0
Driftsinntekter 20.197.000 61.000 887.000 958.000 1.670.000
Varekostnad -17.976.000 -45.000 -826.000 -955.000 -1.472.000
Lønninger -1.625.000 0 0 0 0
Avskrivning -80.000 -5.000 -6.000 -8.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.451.000 4.000 -19.000 -26.000 -37.000
Driftskostnader -22.132.000 -46.000 -851.000 -989.000 -1.519.000
Driftsresultat -1.935.000 15.000 37.000 -31.000 151.000
Finansinntekter 0 0 0 8.000 0
Finanskostnader -554.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -554.000 -2.000 -2.000 7.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.914.000 13.000 25.000 -24.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 80.000 0 0 0 0
Fast eiendom 413.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 474.000 0 26.000 32.000 40.000
Driftsløsøre 200.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.087.000 0 26.000 32.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 2.000
Sum anleggsmidler 1.167.000 0 26.000 32.000 42.000
Varebeholdning 12.718.000 0 0 0 200.000
Kundefordringer 29.000 0 5.000 0 0
Andre fordringer 80.000 0 0 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 147.000 132.000 546.000 704.000
Sum omløpsmidler 16.551.000 147.000 137.000 550.000 904.000
Sum eiendeler 17.718.000 147.000 163.000 582.000 946.000
Sum opptjent egenkapital -1.820.000 94.000 25.000 -133.000 -109.000
Sum egenkapital 3.159.000 144.000 75.000 517.000 541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 56.000 46.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.568.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.705.000 0 73.000 50.000 344.000
Leverandørgjeld 816.000 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 46.000
Skyldig offentlige avgifter 322.000 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 0 15.000 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 10.855.000 2.000 15.000 15.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 17.718.000 146.000 163.000 582.000 946.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.696.000 145.000 122.000 535.000 843.000
Likviditetsgrad 1 1.5 73.5 9.1 36.7 14.8
Likviditetsgrad 2 0.4 73.5 9.1 36.7 11.6
Soliditet 17.8 98.6 4 88.8 57.2
Resultatgrad -9.6 24.6 4.2 -3.2 9.0
Rentedekningsgrad -3.5 7.5 18.5 -23.0 151.0
Gjeldsgrad 4.6 0 1.2 0.1 0.7
Total kapitalrentabilitet -10.9 10.3 22.7 -4.0 16.0
Signatur
02.02.2018
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Aivon Sidney BarettoStyreleder49
Vidar FredriksenStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Atrix AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00