Nub AS
Juridisk navn:  Nub AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55130163
C/O Øyvind Hosøy Markaneset 66 C/O Øyvind Hosøy Markaneset 66 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 889230142
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 09.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel
Utvikling:
Omsetning  
  
-73,5%
Resultat  
  
-88,94%
Egenkapital  
  
-6,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 412.000 1.555.000 787.000 4.689.000 1.246.000
Resultat: 148.000 1.338.000 -130.000 4.505.000 636.000
Egenkapital: 28.989.000 31.031.000 31.192.000 33.523.000 34.325.000
Regnskap for Nub AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 412.000 1.555.000 787.000 4.689.000 1.246.000
Driftskostnader -286.000 -247.000 -946.000 -296.000 -643.000
Driftsresultat 126.000 1.307.000 -159.000 4.393.000 603.000
Finansinntekter 22.000 31.000 30.000 111.000 179.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -147.000
Finans 22.000 31.000 29.000 111.000 32.000
Resultat før skatt 148.000 1.338.000 -130.000 4.505.000 636.000
Skattekostnad 0 0 0 -375.000 0
Årsresultat 148.000 1.338.000 -130.000 4.129.000 636.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 287.000 508.000 0 2.669.000 2.669.000
Sum omløpsmidler 30.773.000 32.093.000 32.246.000 33.270.000 31.687.000
Sum eiendeler 31.060.000 32.601.000 32.246.000 35.939.000 34.356.000
Sum opptjent egenkapital 27.904.000 29.946.000 30.108.000 32.438.000 33.241.000
Sum egenkapital 28.989.000 31.031.000 31.192.000 33.523.000 34.325.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.071.000 1.570.000 1.053.000 2.417.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 31.060.000 32.601.000 32.246.000 35.940.000 34.357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 412.000 1.555.000 787.000 4.689.000 1.246.000
Driftsinntekter 412.000 1.555.000 787.000 4.689.000 1.246.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -51.000 -40.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -235.000 -207.000 -945.000 -295.000 -642.000
Driftskostnader -286.000 -247.000 -946.000 -296.000 -643.000
Driftsresultat 126.000 1.307.000 -159.000 4.393.000 603.000
Finansinntekter 22.000 31.000 30.000 111.000 179.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -147.000
Finans 22.000 31.000 29.000 111.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.190.000 -1.500.000 -2.200.000 -4.932.000 -8.000.000
Årsresultat 148.000 1.338.000 -130.000 4.129.000 636.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 2.669.000 2.669.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 508.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 508.000 0 2.669.000 2.669.000
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 287.000 508.000 0 2.669.000 2.669.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 492.000 499.000 493.000 582.000 4.158.000
Sum investeringer 29.673.000 30.641.000 28.620.000 30.299.000 27.430.000
Kasse, bank 608.000 953.000 3.133.000 2.389.000 99.000
Sum omløpsmidler 30.773.000 32.093.000 32.246.000 33.270.000 31.687.000
Sum eiendeler 31.060.000 32.601.000 32.246.000 35.939.000 34.356.000
Sum opptjent egenkapital 27.904.000 29.946.000 30.108.000 32.438.000 33.241.000
Sum egenkapital 28.989.000 31.031.000 31.192.000 33.523.000 34.325.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 1.000 0 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 375.000 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 0 1.000 1.000 1.000
Utbytte -2.190.000 -1.500.000 -2.200.000 -4.932.000 -8.000.000
Annen kortsiktig gjeld 30.000 69.000 53.000 39.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 2.071.000 1.570.000 1.053.000 2.417.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 31.060.000 32.601.000 32.246.000 35.940.000 34.357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.702.000 30.523.000 31.193.000 30.853.000 31.656.000
Likviditetsgrad 1 14.9 20.4 30.6 13.8 1022.2
Likviditetsgrad 2 14.9 20.4 30.6 13.8 1022.2
Soliditet 93.3 95.2 96.7 93.3 99.9
Resultatgrad 30.6 84.1 -20.2 93.7 48.4
Rentedekningsgrad 5.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.5 4.1 -0.4 12.5 2.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind HosøyStyreleder72
Andreas Eriksen HosøyStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Øyvind Hosøy100.0072
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00