Skeide Holding AS
Juridisk navn:  Skeide Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55221373
C/O Jørgen W Skeide Akslabakken 26 C/O Jørgen W Skeide Akslabakken 26 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989122266
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 06.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1120,88%
Egenkapital  
  
-6,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -929.000 91.000 261.000 175.000 613.000
Egenkapital: 12.843.000 13.773.000 13.684.000 13.475.000 13.359.000
Regnskap for Skeide Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -40.000 -23.000 -21.000 -26.000
Driftsresultat -27.000 -40.000 -23.000 -21.000 -26.000
Finansinntekter 7.000 231.000 317.000 275.000 385.000
Finanskostnader -909.000 -100.000 -33.000 -80.000 254.000
Finans -902.000 131.000 284.000 195.000 639.000
Resultat før skatt -929.000 91.000 261.000 175.000 613.000
Skattekostnad -1.000 -2.000 -52.000 -59.000 -83.000
Årsresultat -930.000 89.000 209.000 115.000 530.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.611.000 3.515.000 2.576.000 2.994.000 3.053.000
Sum omløpsmidler 10.232.000 10.257.000 11.108.000 10.481.000 10.306.000
Sum eiendeler 12.843.000 13.772.000 13.684.000 13.475.000 13.359.000
Sum opptjent egenkapital 12.743.000 13.673.000 13.584.000 13.375.000 13.259.000
Sum egenkapital 12.843.000 13.773.000 13.684.000 13.475.000 13.359.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 12.843.000 13.773.000 13.684.000 13.475.000 13.359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -40.000 -23.000 -21.000 -26.000
Driftskostnader -27.000 -40.000 -23.000 -21.000 -26.000
Driftsresultat -27.000 -40.000 -23.000 -21.000 -26.000
Finansinntekter 7.000 231.000 317.000 275.000 385.000
Finanskostnader -909.000 -100.000 -33.000 -80.000 254.000
Finans -902.000 131.000 284.000 195.000 639.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -930.000 89.000 209.000 115.000 530.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 80.000 81.000 84.000 136.000 195.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.531.000 3.434.000 2.493.000 2.858.000 2.858.000
Sum anleggsmidler 2.611.000 3.515.000 2.576.000 2.994.000 3.053.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 219.000 119.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000
Sum investeringer 1.201.000 1.218.000 1.079.000 1.031.000 0
Kasse, bank 8.811.000 8.921.000 9.028.000 7.450.000 9.306.000
Sum omløpsmidler 10.232.000 10.257.000 11.108.000 10.481.000 10.306.000
Sum eiendeler 12.843.000 13.772.000 13.684.000 13.475.000 13.359.000
Sum opptjent egenkapital 12.743.000 13.673.000 13.584.000 13.375.000 13.259.000
Sum egenkapital 12.843.000 13.773.000 13.684.000 13.475.000 13.359.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 12.843.000 13.773.000 13.684.000 13.475.000 13.359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.232.000 10.257.000 11.108.000 10.481.000 10.306.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - -0.4 -0.7 3.2 -1.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 1.4 2.1 1.9 2.7
Signatur
27.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.04.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jørgen Warncke SkeideStyreleder55
Siri Dale SkeideStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jørgen Warncke Skeide100.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00