Othello AS
Juridisk navn:  Othello AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Svein Frode Eggesbø Notøy C/O Svein Frode Eggesbø Notøy Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 989174614
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 13.12.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
726,09%
Egenkapital  
  
60,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.330.000 161.000 -270.000 -200.000 355.000
Egenkapital: 3.489.000 2.174.000 2.000.000 2.132.000 2.324.000
Regnskap for Othello AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -32.000 -148.000 -360.000 -39.000 -50.000
Driftsresultat -32.000 -148.000 -360.000 -39.000 -50.000
Finansinntekter 1.427.000 372.000 460.000 -125.000 422.000
Finanskostnader -65.000 -63.000 -371.000 -36.000 -16.000
Finans 1.362.000 309.000 89.000 -161.000 406.000
Resultat før skatt 1.330.000 161.000 -270.000 -200.000 355.000
Skattekostnad -15.000 13.000 138.000 7.000 7.000
Årsresultat 1.315.000 175.000 -132.000 -193.000 362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.125.000 971.000 1.064.000 1.237.000 1.238.000
Sum omløpsmidler 2.364.000 1.204.000 936.000 895.000 1.087.000
Sum eiendeler 3.489.000 2.175.000 2.000.000 2.132.000 2.325.000
Sum opptjent egenkapital 3.389.000 2.074.000 1.900.000 2.032.000 2.224.000
Sum egenkapital 3.489.000 2.174.000 2.000.000 2.132.000 2.324.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.489.000 2.174.000 2.000.000 2.132.000 2.324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 -100.000 -317.000 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -48.000 -43.000 -39.000 -50.000
Driftskostnader -32.000 -148.000 -360.000 -39.000 -50.000
Driftsresultat -32.000 -148.000 -360.000 -39.000 -50.000
Finansinntekter 1.427.000 372.000 460.000 -125.000 422.000
Finanskostnader -65.000 -63.000 -371.000 -36.000 -16.000
Finans 1.362.000 309.000 89.000 -161.000 406.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.315.000 175.000 -132.000 -193.000 362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 169.000 184.000 171.000 33.000 26.000
Fast eiendom 400.000 400.000 500.000 817.000 817.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 400.000 400.000 500.000 817.000 817.000
Sum finansielle anleggsmidler 556.000 387.000 393.000 387.000 395.000
Sum anleggsmidler 1.125.000 971.000 1.064.000 1.237.000 1.238.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 218.000 0 0 0 0
Sum investeringer 1.484.000 294.000 266.000 373.000 510.000
Kasse, bank 663.000 910.000 669.000 522.000 577.000
Sum omløpsmidler 2.364.000 1.204.000 936.000 895.000 1.087.000
Sum eiendeler 3.489.000 2.175.000 2.000.000 2.132.000 2.325.000
Sum opptjent egenkapital 3.389.000 2.074.000 1.900.000 2.032.000 2.224.000
Sum egenkapital 3.489.000 2.174.000 2.000.000 2.132.000 2.324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.489.000 2.174.000 2.000.000 2.132.000 2.324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.364.000 1.204.000 936.000 895.000 1.087.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 -2.3 -4.6 23.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4 10.3 5 -7.7 16.0
Signatur
16.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein Frode EggesbøStyreleder54
Lene Merethe SandeStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Svein Frode Eggesbø100.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00