Sørbø Grendautvalg
Juridisk navn:  Sørbø Grendautvalg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sørbøveien 641 C/O Karen Gudmestad Galta Galtaveien 119 Fax:
4150 Rennesøy 4150 Rennesøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 984463413
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 29.06.2000
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Rennesøy Og Randaberg Rekneskapslag
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 923.000
Resultat: 594.000
Egenkapital: 1.227.000
Regnskap for Sørbø Grendautvalg
Resultat 2019
Driftsinntekter 923.000
Driftskostnader -331.000
Driftsresultat 591.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader 0
Finans 3.000
Resultat før skatt 594.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 594.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.000
Sum omløpsmidler 1.083.000
Sum eiendeler 1.231.000
Sum opptjent egenkapital 1.227.000
Sum egenkapital 1.227.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 923.000
Driftsinntekter 923.000
Varekostnad -101.000
Lønninger -24.000
Avskrivning -7.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -199.000
Driftskostnader -331.000
Driftsresultat 591.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader 0
Finans 3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 594.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 147.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 147.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000
Sum anleggsmidler 148.000
Varebeholdning 9.000
Kundefordringer 15.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.059.000
Sum omløpsmidler 1.083.000
Sum eiendeler 1.231.000
Sum opptjent egenkapital 1.227.000
Sum egenkapital 1.227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld -4.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.078.000
Likviditetsgrad 1 216.6
Likviditetsgrad 2 214.8
Soliditet 99.6
Resultatgrad 6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 48.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Gro Helene RamslandStyremedlem51
Jarleiv SørbøStyremedlem66
Gøran HaugvaldstadStyremedlem43
Jorunn Aneth HummervollStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00