Gangsø Holding AS
Juridisk navn:  Gangsø Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57851566
Måløy Stormarked Måløy Stormarked Fax:
6718 Deknepollen 6718 Deknepollen
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 989189689
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 21.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-85,3%
Egenkapital  
  
28,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 131.000 891.000 526.000 293.000 1.194.000
Egenkapital: 504.000 393.000 303.000 336.000 294.000
Regnskap for Gangsø Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -70.000 -9.000 -34.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -70.000 -9.000 -34.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 388.000 900.000 560.000 300.000 1.200.000
Finanskostnader -188.000 0 0 0 0
Finans 200.000 900.000 560.000 300.000 1.200.000
Resultat før skatt 131.000 891.000 526.000 293.000 1.194.000
Skattekostnad -6.000 0 0 0 -2.000
Årsresultat 125.000 891.000 526.000 293.000 1.192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.646.000 270.000 270.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.679.000 295.000 144.000 975.000 1.528.000
Sum eiendeler 7.325.000 565.000 414.000 975.000 1.528.000
Sum opptjent egenkapital 219.000 108.000 17.000 51.000 8.000
Sum egenkapital 504.000 393.000 303.000 336.000 294.000
Sum langsiktig gjeld 0 58.000 78.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.821.000 113.000 34.000 638.000 1.234.000
Sum gjeld og egenkapital 7.325.000 564.000 414.000 974.000 1.527.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -9.000 -34.000 -8.000 -6.000
Driftskostnader -70.000 -9.000 -34.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -70.000 -9.000 -34.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 388.000 900.000 560.000 300.000 1.200.000
Finanskostnader -188.000 0 0 0 0
Finans 200.000 900.000 560.000 300.000 1.200.000
Konsernbidrag -15.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -800.000 -560.000 -250.000 -1.200.000
Årsresultat 125.000 891.000 526.000 293.000 1.192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.646.000 270.000 270.000 0 0
Sum anleggsmidler 4.646.000 270.000 270.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 270.000 270.000
Kasse, bank 44.000 13.000 42.000 50.000 58.000
Sum omløpsmidler 2.679.000 295.000 144.000 975.000 1.528.000
Sum eiendeler 7.325.000 565.000 414.000 975.000 1.528.000
Sum opptjent egenkapital 219.000 108.000 17.000 51.000 8.000
Sum egenkapital 504.000 393.000 303.000 336.000 294.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.537.000 30.000 30.000 634.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 58.000 78.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -800.000 -560.000 -250.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 283.000 83.000 4.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 6.821.000 113.000 34.000 638.000 1.234.000
Sum gjeld og egenkapital 7.325.000 564.000 414.000 974.000 1.527.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.142.000 182.000 110.000 337.000 294.000
Likviditetsgrad 1 0.4 2.6 4.2 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 2.6 4.2 1.6 1.3
Soliditet 6.9 69.7 7 34.5 19.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4
Gjeldsgrad 13.5 0.4 0.4 1.9 4.2
Total kapitalrentabilitet 4.3 1 126.7 30.0 78.1
Signatur
05.03.2009
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.03.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per-Gunnar FrantzenStyreleder64
Andreas FrantzenStyremedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sports Holding As30.00 
Emina Holding As20.00 
Per-Gunnar Frantzen50.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00