Hatling Holding AS
Juridisk navn:  Hatling Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73808396
Sjølystvegen 57 Sjølystvegen 57 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 989226126
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 02.12.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alpha Aksepta As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-99,39%
Egenkapital  
  
-3,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 51.000 8.366.000 1.264.000 2.218.000 3.206.000
Egenkapital: 8.265.000 8.573.000 5.170.000 5.173.000 3.830.000
Regnskap for Hatling Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -12.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -20.000 -12.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 79.000 8.378.000 1.270.000 2.224.000 3.212.000
Finanskostnader -8.000 0 0 0 0
Finans 71.000 8.378.000 1.270.000 2.224.000 3.212.000
Resultat før skatt 51.000 8.366.000 1.264.000 2.218.000 3.206.000
Skattekostnad -8.000 -17.000 -8.000 -11.000 0
Årsresultat 42.000 8.349.000 1.256.000 2.207.000 3.206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.136.000 1.948.000 5.175.000 5.175.000 5.175.000
Sum omløpsmidler 6.137.000 6.652.000 3.000 10.000 60.000
Sum eiendeler 8.273.000 8.600.000 5.178.000 5.185.000 5.235.000
Sum opptjent egenkapital 8.060.000 8.367.000 4.964.000 4.968.000 3.625.000
Sum egenkapital 8.265.000 8.573.000 5.170.000 5.173.000 3.830.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 27.000 8.000 12.000 1.405.000
Sum gjeld og egenkapital 8.273.000 8.599.000 5.177.000 5.185.000 5.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -12.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -20.000 -12.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -20.000 -12.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 79.000 8.378.000 1.270.000 2.224.000 3.212.000
Finanskostnader -8.000 0 0 0 0
Finans 71.000 8.378.000 1.270.000 2.224.000 3.212.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 8.349.000 1.256.000 2.207.000 3.206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.136.000 1.948.000 5.175.000 5.175.000 5.175.000
Sum anleggsmidler 2.136.000 1.948.000 5.175.000 5.175.000 5.175.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.000 0 0 0 0
Sum investeringer 5.021.000 0 0 0 0
Kasse, bank 1.098.000 6.652.000 3.000 10.000 60.000
Sum omløpsmidler 6.137.000 6.652.000 3.000 10.000 60.000
Sum eiendeler 8.273.000 8.600.000 5.178.000 5.185.000 5.235.000
Sum opptjent egenkapital 8.060.000 8.367.000 4.964.000 4.968.000 3.625.000
Sum egenkapital 8.265.000 8.573.000 5.170.000 5.173.000 3.830.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 8.000 17.000 8.000 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 10.000 1.000 1.000 1.405.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 27.000 8.000 12.000 1.405.000
Sum gjeld og egenkapital 8.273.000 8.599.000 5.177.000 5.185.000 5.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.129.000 6.625.000 -5.000 -2.000 -1.345.000
Likviditetsgrad 1 767.1 246.4 0.4 0.8 0.0
Likviditetsgrad 2 767.1 246.4 0.4 0.8 0.1
Soliditet 99.9 99.7 99.8 99.8 73.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.7 97.3 24.4 42.8 61.2
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
TROND HARALD HATLING
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond Harald HatlingStyreleder55
Grete FinstadStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Grete Finstad25.0053
Trond Harald Hatling75.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00