Holmedal Invest As
Juridisk navn:  Holmedal Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91711745
C/O Are Holmedal Bjørndalsbrotet 155 C/O Are Holmedal Bjørndalsbrotet 155 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989225464
Aksjekapital: 1.400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 08.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Bremnes Invest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-96,21%
Egenkapital  
  
-1,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 34.000 0
Resultat: 493.000 13.017.000 3.184.000 38.866.000 4.070.000
Egenkapital: 86.735.000 87.835.000 81.216.000 91.988.000 57.113.000
Regnskap for Holmedal Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 34.000 0
Driftskostnader -1.349.000 -1.586.000 -947.000 -1.002.000 -446.000
Driftsresultat -1.349.000 -1.587.000 -948.000 -967.000 -445.000
Finansinntekter 3.036.000 24.404.000 5.357.000 40.786.000 5.532.000
Finanskostnader -1.194.000 -9.799.000 -1.225.000 -954.000 -1.015.000
Finans 1.842.000 14.605.000 4.132.000 39.832.000 4.517.000
Resultat før skatt 493.000 13.017.000 3.184.000 38.866.000 4.070.000
Skattekostnad -593.000 102.000 144.000 309.000 68.000
Årsresultat -100.000 13.119.000 3.329.000 39.175.000 4.139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.566.000 37.526.000 41.745.000 47.655.000 8.635.000
Sum omløpsmidler 86.121.000 105.131.000 101.321.000 98.523.000 77.563.000
Sum eiendeler 120.687.000 142.657.000 143.066.000 146.178.000 86.198.000
Sum opptjent egenkapital 85.335.000 86.435.000 79.816.000 90.588.000 55.713.000
Sum egenkapital 86.735.000 87.835.000 81.216.000 91.988.000 57.113.000
Sum langsiktig gjeld 33.006.000 47.309.000 49.512.000 49.350.000 0
Sum kortsiktig gjeld 946.000 7.512.000 12.339.000 4.840.000 29.085.000
Sum gjeld og egenkapital 120.687.000 142.656.000 143.067.000 146.178.000 86.198.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 19.000 0
Andre inntekter 0 0 0 15.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 34.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -582.000 -546.000 -548.000 -567.000 -273.000
Avskrivning -79.000 -59.000 -15.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -688.000 -981.000 -384.000 -431.000 -173.000
Driftskostnader -1.349.000 -1.586.000 -947.000 -1.002.000 -446.000
Driftsresultat -1.349.000 -1.587.000 -948.000 -967.000 -445.000
Finansinntekter 3.036.000 24.404.000 5.357.000 40.786.000 5.532.000
Finanskostnader -1.194.000 -9.799.000 -1.225.000 -954.000 -1.015.000
Finans 1.842.000 14.605.000 4.132.000 39.832.000 4.517.000
Konsernbidrag -1.000.000 -6.500.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -14.100.000 -4.300.000 -3.000.000
Årsresultat -100.000 13.119.000 3.329.000 39.175.000 4.139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 251.000 799.000 603.000 459.000 150.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 83.000 162.000 39.000 12.000 0
Sum varige driftsmidler 83.000 162.000 39.000 12.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 34.232.000 36.564.000 41.103.000 47.184.000 8.486.000
Sum anleggsmidler 34.566.000 37.526.000 41.745.000 47.655.000 8.635.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 5.000 0 19.000 0
Andre fordringer 486.000 122.000 7.802.000 655.000 2.441.000
Sum investeringer 71.101.000 78.716.000 82.802.000 76.752.000 51.589.000
Kasse, bank 14.535.000 26.289.000 10.718.000 21.097.000 23.534.000
Sum omløpsmidler 86.121.000 105.131.000 101.321.000 98.523.000 77.563.000
Sum eiendeler 120.687.000 142.657.000 143.066.000 146.178.000 86.198.000
Sum opptjent egenkapital 85.335.000 86.435.000 79.816.000 90.588.000 55.713.000
Sum egenkapital 86.735.000 87.835.000 81.216.000 91.988.000 57.113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.006.000 47.309.000 49.512.000 49.350.000 0
Leverandørgjeld 9.000 9.000 14.000 30.000 58.000
Betalbar skatt 44.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 39.000 45.000 37.000 6.000
Utbytte 0 0 -14.100.000 -4.300.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 876.000 7.465.000 679.000 473.000 26.022.000
Sum kortsiktig gjeld 946.000 7.512.000 12.339.000 4.840.000 29.085.000
Sum gjeld og egenkapital 120.687.000 142.656.000 143.067.000 146.178.000 86.198.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.175.000 97.619.000 88.982.000 93.683.000 48.478.000
Likviditetsgrad 1 9 1 8.2 20.4 2.7
Likviditetsgrad 2 9 1 8.2 20.4 2.7
Soliditet 71.9 61.6 56.8 62.9 66.3
Resultatgrad -2844.1
Rentedekningsgrad -1.1 -0.2 -0.8 41.7 5.0
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.8 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.4 1 3.1 27.2 5.9
Signatur
26.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Oddvar Leiv HolmedalStyreleder76
Are Sjursæther HolmedalStyremedlem42
Anne-Lise Sjursæther HolmedalStyremedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Holmedal Finans As98.00 
ANNE-LISE SJURSÆTHER HOLMEDAL1.0074
Oddvar Leiv Holmedal1.0076
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00