Hugunn Holding AS
Juridisk navn:  Hugunn Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsbrotet 146 Bjørndalsbrotet 146 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989237322
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 21.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
45800%
Egenkapital  
  
147,61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.590.000 10.000 14.000 251.000 2.000
Egenkapital: 5.346.000 2.159.000 2.149.000 2.135.000 1.888.000
Regnskap for Hugunn Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -12.000 -11.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -12.000 -11.000 -8.000 -8.000
Finansinntekter 4.609.000 22.000 25.000 259.000 9.000
Finanskostnader -7.000 0 0 0 0
Finans 4.602.000 22.000 25.000 259.000 9.000
Resultat før skatt 4.590.000 10.000 14.000 251.000 2.000
Skattekostnad -3.000 0 0 -4.000 0
Årsresultat 4.587.000 10.000 14.000 247.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.566.000 1.767.000 1.767.000 1.947.000 1.647.000
Sum omløpsmidler 5.183.000 747.000 737.000 547.000 596.000
Sum eiendeler 6.749.000 2.514.000 2.504.000 2.494.000 2.243.000
Sum opptjent egenkapital 5.246.000 2.059.000 2.049.000 2.035.000 1.788.000
Sum egenkapital 5.346.000 2.159.000 2.149.000 2.135.000 1.888.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.403.000 355.000 355.000 359.000 355.000
Sum gjeld og egenkapital 6.749.000 2.514.000 2.504.000 2.494.000 2.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -12.000 -11.000 -8.000 -8.000
Driftskostnader -11.000 -12.000 -11.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -12.000 -11.000 -8.000 -8.000
Finansinntekter 4.609.000 22.000 25.000 259.000 9.000
Finanskostnader -7.000 0 0 0 0
Finans 4.602.000 22.000 25.000 259.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.400.000 0 0 0 0
Årsresultat 4.587.000 10.000 14.000 247.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.566.000 1.767.000 1.767.000 1.947.000 1.647.000
Sum anleggsmidler 1.566.000 1.767.000 1.767.000 1.947.000 1.647.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 100.000 400.000
Sum investeringer 281.000 286.000 267.000 0 0
Kasse, bank 4.903.000 461.000 469.000 447.000 196.000
Sum omløpsmidler 5.183.000 747.000 737.000 547.000 596.000
Sum eiendeler 6.749.000 2.514.000 2.504.000 2.494.000 2.243.000
Sum opptjent egenkapital 5.246.000 2.059.000 2.049.000 2.035.000 1.788.000
Sum egenkapital 5.346.000 2.159.000 2.149.000 2.135.000 1.888.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 0 0 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.400.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 355.000 355.000 355.000 355.000
Sum kortsiktig gjeld 1.403.000 355.000 355.000 359.000 355.000
Sum gjeld og egenkapital 6.749.000 2.514.000 2.504.000 2.494.000 2.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.780.000 392.000 382.000 188.000 241.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.1 2.1 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 3.7 2.1 2.1 1.6 1.7
Soliditet 79.2 85.9 85.8 85.6 84.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.6
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 68.1 0.4 0.6 10.1 0.0
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans Ulrik JensenStyreleder74
Gunn Skjold JensenStyremedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gunn Skjold Jensen50.0074
Hans Ulrik Jensen50.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00