H H Rasmussen AS
Juridisk navn:  H H Rasmussen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90186025
Grønnerødvegen 213 Grønnerødvegen 213 Fax:
3719 Skien 3719 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 989282352
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 15.12.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skien Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,94%
Resultat  
  
59,57%
Egenkapital  
  
-32,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.233.000 3.297.000 3.329.000 2.461.000 3.101.000
Resultat: 809.000 507.000 511.000 356.000 297.000
Egenkapital: 1.400.000 2.078.000 1.696.000 1.313.000 1.056.000
Regnskap for H H Rasmussen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.233.000 3.297.000 3.329.000 2.461.000 3.101.000
Driftskostnader -2.426.000 -2.800.000 -2.825.000 -2.114.000 -2.819.000
Driftsresultat 807.000 497.000 504.000 347.000 282.000
Finansinntekter 5.000 10.000 7.000 10.000 16.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans 3.000 10.000 7.000 10.000 16.000
Resultat før skatt 809.000 507.000 511.000 356.000 297.000
Skattekostnad -187.000 -124.000 -128.000 -99.000 -74.000
Årsresultat 622.000 383.000 383.000 257.000 223.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 515.000 684.000 535.000 694.000 520.000
Sum omløpsmidler 1.477.000 2.001.000 1.819.000 1.116.000 1.062.000
Sum eiendeler 1.992.000 2.685.000 2.354.000 1.810.000 1.582.000
Sum opptjent egenkapital 1.300.000 1.978.000 1.596.000 1.213.000 956.000
Sum egenkapital 1.400.000 2.078.000 1.696.000 1.313.000 1.056.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 13.000 0 8.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 587.000 594.000 659.000 489.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 1.992.000 2.685.000 2.355.000 1.810.000 1.582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.233.000 3.206.000 3.329.000 2.461.000 3.089.000
Andre inntekter 0 91.000 0 0 13.000
Driftsinntekter 3.233.000 3.297.000 3.329.000 2.461.000 3.101.000
Varekostnad -47.000 -75.000 -281.000 -125.000 -296.000
Lønninger -1.833.000 -2.065.000 -2.050.000 -1.539.000 -2.092.000
Avskrivning -168.000 -180.000 -161.000 -121.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -378.000 -480.000 -333.000 -329.000 -338.000
Driftskostnader -2.426.000 -2.800.000 -2.825.000 -2.114.000 -2.819.000
Driftsresultat 807.000 497.000 504.000 347.000 282.000
Finansinntekter 5.000 10.000 7.000 10.000 16.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans 3.000 10.000 7.000 10.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 0 0 0 0
Årsresultat 622.000 383.000 383.000 257.000 223.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 2.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 515.000 684.000 533.000 694.000 520.000
Sum varige driftsmidler 515.000 684.000 533.000 694.000 520.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 515.000 684.000 535.000 694.000 520.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 180.000 108.000 476.000 549.000 374.000
Andre fordringer 33.000 19.000 40.000 24.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.264.000 1.875.000 1.303.000 544.000 669.000
Sum omløpsmidler 1.477.000 2.001.000 1.819.000 1.116.000 1.062.000
Sum eiendeler 1.992.000 2.685.000 2.354.000 1.810.000 1.582.000
Sum opptjent egenkapital 1.300.000 1.978.000 1.596.000 1.213.000 956.000
Sum egenkapital 1.400.000 2.078.000 1.696.000 1.313.000 1.056.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 13.000 0 8.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 13.000 0 8.000 1.000
Leverandørgjeld 45.000 21.000 22.000 27.000 16.000
Betalbar skatt 195.000 109.000 139.000 92.000 73.000
Skyldig offentlige avgifter 204.000 301.000 341.000 247.000 268.000
Utbytte -1.300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 143.000 162.000 157.000 123.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld 587.000 594.000 659.000 489.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 1.992.000 2.685.000 2.355.000 1.810.000 1.582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 890.000 1.407.000 1.160.000 627.000 537.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.4 2.8 2.3 2.0
Likviditetsgrad 2 2.5 3.4 2.8 2.3 2.1
Soliditet 70.3 77.4 7 72.5 66.8
Resultatgrad 2 15.1 15.1 14.1 9.1
Rentedekningsgrad 403.5
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 40.8 18.9 21.7 19.7 18.8
Signatur
09.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Henning RasmussenStyreleder50
Hilde RasmussenStyremedlem48
Lars SvendsenStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Henning Rasmussen100.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00