Magic Lillestrøm AS
Juridisk navn:  Magic Lillestrøm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63803126
Postboks 89 Brøtergata 4 Fax: 63814177
2001 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune: www.magicgruppen.no/
Viken Lillestrøm
Org.nr: 958698283
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10.09.1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17,97%
Resultat  
  
-94,73%
Egenkapital  
  
6,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.633.000 4.429.000 4.015.000 3.658.000 3.823.000
Resultat: 26.000 493.000 214.000 40.000 411.000
Egenkapital: -286.000 -307.000 -679.000 -833.000 -863.000
Regnskap for Magic Lillestrøm AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.633.000 4.429.000 4.015.000 3.658.000 3.823.000
Driftskostnader -3.607.000 -3.937.000 -3.800.000 -3.616.000 -3.413.000
Driftsresultat 26.000 493.000 214.000 42.000 410.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 1.000
Finans 0 0 1.000 -2.000 1.000
Resultat før skatt 26.000 493.000 214.000 40.000 411.000
Skattekostnad -6.000 -120.000 -60.000 -11.000 -107.000
Årsresultat 20.000 373.000 154.000 30.000 304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 71.000 88.000 164.000 191.000
Sum omløpsmidler 923.000 1.182.000 1.076.000 685.000 797.000
Sum eiendeler 980.000 1.253.000 1.164.000 849.000 988.000
Sum opptjent egenkapital -386.000 -407.000 -779.000 -933.000 -963.000
Sum egenkapital -286.000 -307.000 -679.000 -833.000 -863.000
Sum langsiktig gjeld 425.000 440.000 733.000 801.000 802.000
Sum kortsiktig gjeld 842.000 1.120.000 1.111.000 881.000 1.049.000
Sum gjeld og egenkapital 981.000 1.253.000 1.165.000 849.000 988.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.633.000 4.429.000 4.015.000 3.658.000 3.823.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.633.000 4.429.000 4.015.000 3.658.000 3.823.000
Varekostnad -488.000 -544.000 -658.000 -614.000 -697.000
Lønninger -2.536.000 -2.797.000 -2.445.000 -2.396.000 -2.153.000
Avskrivning -14.000 -18.000 -22.000 -28.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -569.000 -578.000 -675.000 -578.000 -529.000
Driftskostnader -3.607.000 -3.937.000 -3.800.000 -3.616.000 -3.413.000
Driftsresultat 26.000 493.000 214.000 42.000 410.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 1.000
Finans 0 0 1.000 -2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 373.000 154.000 30.000 304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 71.000 88.000 110.000 138.000
Sum varige driftsmidler 56.000 71.000 88.000 110.000 138.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 53.000 53.000
Sum anleggsmidler 57.000 71.000 88.000 164.000 191.000
Varebeholdning 371.000 473.000 462.000 496.000 578.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 19.000 15.000 0 24.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 533.000 694.000 614.000 164.000 192.000
Sum omløpsmidler 923.000 1.182.000 1.076.000 685.000 797.000
Sum eiendeler 980.000 1.253.000 1.164.000 849.000 988.000
Sum opptjent egenkapital -386.000 -407.000 -779.000 -933.000 -963.000
Sum egenkapital -286.000 -307.000 -679.000 -833.000 -863.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 425.000 440.000 733.000 801.000 802.000
Leverandørgjeld 131.000 213.000 287.000 245.000 324.000
Betalbar skatt 6.000 120.000 61.000 12.000 104.000
Skyldig offentlige avgifter 333.000 371.000 372.000 268.000 294.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 371.000 415.000 391.000 356.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 842.000 1.120.000 1.111.000 881.000 1.049.000
Sum gjeld og egenkapital 981.000 1.253.000 1.165.000 849.000 988.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 81.000 62.000 -35.000 -196.000 -252.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.6 0.3 0.3
Soliditet -29.2 -24.5 -58.3 -98.1 -87.3
Resultatgrad 0.7 11.1 5.3 1.1 10.7
Rentedekningsgrad 21.0 -410.0
Gjeldsgrad -4.4 -5.1 -2.7 -2.0 -2.1
Total kapitalrentabilitet 2.7 39.3 18.5 4.9 41.5
Signatur
30.12.2011
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bernt Helge StokkeStyreleder58
Ann Marit AnsnesStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bernt Helge Stokke60.0058
Parasoll AS30.00 
HEIDI THERESE LUND10.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00