Rauland Invest AS
Juridisk navn:  Rauland Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90707060
Postboks 55 Sentrum Torggata 7 Fax: 35525010
3701 Skien 3724 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 989388991
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 20.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Sipak Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-59,37%
Resultat  
  
-85,96%
Egenkapital  
  
13,61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.276.000 30.212.000 21.226.000 37.462.000 39.017.000
Resultat: 2.388.000 17.009.000 20.668.000 4.764.000 3.928.000
Egenkapital: 14.556.000 12.812.000 35.215.000 16.949.000 13.806.000
Regnskap for Rauland Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.276.000 30.212.000 21.226.000 37.462.000 39.017.000
Driftskostnader -9.515.000 -12.992.000 -13.705.000 -30.891.000 -33.728.000
Driftsresultat 2.761.000 17.220.000 7.521.000 6.571.000 5.290.000
Finansinntekter 350.000 338.000 13.833.000 22.000 19.000
Finanskostnader -723.000 -550.000 -686.000 -1.830.000 -1.381.000
Finans -373.000 -212.000 13.147.000 -1.808.000 -1.362.000
Resultat før skatt 2.388.000 17.009.000 20.668.000 4.764.000 3.928.000
Skattekostnad -628.000 -4.179.000 -1.930.000 -1.621.000 -1.063.000
Årsresultat 1.760.000 12.830.000 18.737.000 3.142.000 2.865.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.629.000 8.476.000 16.847.000 25.412.000 49.365.000
Sum omløpsmidler 22.758.000 28.183.000 45.540.000 49.897.000 31.547.000
Sum eiendeler 32.387.000 36.659.000 62.387.000 75.309.000 80.912.000
Sum opptjent egenkapital 39.039.000 37.295.000 25.215.000 6.949.000 3.806.000
Sum egenkapital 14.556.000 12.812.000 35.215.000 16.949.000 13.806.000
Sum langsiktig gjeld 12.595.000 12.775.000 14.713.000 32.466.000 31.318.000
Sum kortsiktig gjeld 5.236.000 11.073.000 12.459.000 25.895.000 35.788.000
Sum gjeld og egenkapital 32.387.000 36.660.000 62.387.000 75.310.000 80.912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.276.000 30.212.000 21.226.000 37.342.000 38.987.000
Andre inntekter 0 0 0 119.000 30.000
Driftsinntekter 12.276.000 30.212.000 21.226.000 37.462.000 39.017.000
Varekostnad -7.529.000 -12.035.000 -11.662.000 -24.073.000 -30.228.000
Lønninger -1.265.000 -557.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -1.200.000 -1.560.000
Nedskrivning 0 0 -700.000 0 0
Andre driftskostnader -721.000 -400.000 -1.343.000 -16.583.000 -10.344.000
Driftskostnader -9.515.000 -12.992.000 -13.705.000 -30.891.000 -33.728.000
Driftsresultat 2.761.000 17.220.000 7.521.000 6.571.000 5.290.000
Finansinntekter 350.000 338.000 13.833.000 22.000 19.000
Finanskostnader -723.000 -550.000 -686.000 -1.830.000 -1.381.000
Finans -373.000 -212.000 13.147.000 -1.808.000 -1.362.000
Konsernbidrag -17.000 -1.336.000 0 0 -64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.760.000 12.830.000 18.737.000 3.142.000 2.865.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.689.000 1.915.000 1.410.000 1.762.000 0
Fast eiendom 862.000 862.000 8.262.000 9.962.000 37.010.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 862.000 862.000 8.262.000 9.962.000 37.010.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.077.000 5.699.000 7.175.000 13.687.000 12.356.000
Sum anleggsmidler 9.629.000 8.476.000 16.847.000 25.412.000 49.365.000
Varebeholdning 11.402.000 14.171.000 19.468.000 17.387.000 17.387.000
Kundefordringer 7.519.000 13.629.000 10.926.000 8.637.000 13.832.000
Andre fordringer 34.000 5.000 10.012.000 105.000 309.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.804.000 378.000 4.886.000 7.830.000 19.000
Sum omløpsmidler 22.758.000 28.183.000 45.540.000 49.897.000 31.547.000
Sum eiendeler 32.387.000 36.659.000 62.387.000 75.309.000 80.912.000
Sum opptjent egenkapital 39.039.000 37.295.000 25.215.000 6.949.000 3.806.000
Sum egenkapital 14.556.000 12.812.000 35.215.000 16.949.000 13.806.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 428.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.790.000 1.768.000 700.000 675.000 5.027.000
Sum langsiktig gjeld 12.595.000 12.775.000 14.713.000 32.466.000 31.318.000
Leverandørgjeld 1.045.000 3.422.000 4.859.000 9.287.000 9.227.000
Betalbar skatt 397.000 4.142.000 1.229.000 3.812.000 476.000
Skyldig offentlige avgifter 94.000 96.000 0 30.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.909.000 1.645.000 5.672.000 12.091.000 21.059.000
Sum kortsiktig gjeld 5.236.000 11.073.000 12.459.000 25.895.000 35.788.000
Sum gjeld og egenkapital 32.387.000 36.660.000 62.387.000 75.310.000 80.912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.522.000 17.110.000 33.081.000 24.002.000 -4.241.000
Likviditetsgrad 1 4.3 2.5 3.7 1.9 0.9
Likviditetsgrad 2 2.2 1.3 2.1 1.3 0.4
Soliditet 44.9 34.9 56.4 22.5 17.1
Resultatgrad 22.5 5 35.4 17.5 13.6
Rentedekningsgrad 3.8 31.3 1 3.6 3.8
Gjeldsgrad 1.2 1.9 0.8 3.4 4.9
Total kapitalrentabilitet 9.6 47.9 34.2 8.8 6.6
Signatur
01.09.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stein Birger JohnsenStyreleder51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rauland Invest AS66.67 
Nicco Holding AS33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00