Stiftelsen Skorovasfondet
Juridisk navn:  Stiftelsen Skorovasfondet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74602433
Fax:
7893 Skorovatn 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 988000329
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 29.05.1997
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Myrvold Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2238,46%
Egenkapital  
  
-24,05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -278.000 13.000 11.000 -122.000 12.000
Egenkapital: 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000 1.255.000
Regnskap for Stiftelsen Skorovasfondet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -202.000 -12.000 -14.000 -155.000 -27.000
Driftsresultat -202.000 -12.000 -14.000 -155.000 -27.000
Finansinntekter 24.000 26.000 25.000 32.000 39.000
Finanskostnader -100.000 0 0 0 0
Finans -76.000 26.000 25.000 32.000 39.000
Resultat før skatt -278.000 13.000 11.000 -122.000 12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -278.000 13.000 11.000 -122.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 490.000 525.000 460.000 495.000
Sum omløpsmidler 778.000 666.000 618.000 672.000 760.000
Sum eiendeler 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000 1.255.000
Sum opptjent egenkapital 278.000 156.000 143.000 132.000 255.000
Sum egenkapital 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000 1.255.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000 1.255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -12.000 -14.000 -155.000 -27.000
Driftskostnader -202.000 -12.000 -14.000 -155.000 -27.000
Driftsresultat -202.000 -12.000 -14.000 -155.000 -27.000
Finansinntekter 24.000 26.000 25.000 32.000 39.000
Finanskostnader -100.000 0 0 0 0
Finans -76.000 26.000 25.000 32.000 39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -278.000 13.000 11.000 -122.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 490.000 525.000 460.000 495.000
Sum anleggsmidler 100.000 490.000 525.000 460.000 495.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 55.000 56.000 58.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 778.000 665.000 563.000 616.000 702.000
Sum omløpsmidler 778.000 666.000 618.000 672.000 760.000
Sum eiendeler 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000 1.255.000
Sum opptjent egenkapital 278.000 156.000 143.000 132.000 255.000
Sum egenkapital 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000 1.255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000 1.255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 778.000 666.000 618.000 672.000 760.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -20.3 1.2 1 -10.9 1.0
Signatur
07.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ronny Alexander AunanStyreleder43
Reidar SmalåsStyremedlem61
Per FiskumStyremedlem82
Frode BjørhusdalStyremedlem52
Laila Kristin SkinstadStyremedlem38
Johnny Vidar HammerStyremedlem66
Stian BrekkvassmoStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00