A. Høvik Eiendom AS
Juridisk navn:  A. Høvik Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55540560
Ytrebygdsvegen 37 Ytrebygdsvegen 37 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 958901925
Aksjekapital: 9.050.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 01.10.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Arna Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,05%
Resultat  
  
-19,4%
Egenkapital  
  
6,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.949.000 8.601.000 8.412.000 8.895.000 9.568.000
Resultat: 1.188.000 1.474.000 -1.749.000 1.474.000 2.331.000
Egenkapital: 11.240.000 10.518.000 9.318.000 10.564.000 10.842.000
Regnskap for A. Høvik Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.949.000 8.601.000 8.412.000 8.895.000 9.568.000
Driftskostnader -6.438.000 -5.631.000 -8.262.000 -5.384.000 -5.162.000
Driftsresultat 2.511.000 2.970.000 150.000 3.511.000 4.406.000
Finansinntekter 18.000 16.000 23.000 58.000 105.000
Finanskostnader -1.341.000 -1.512.000 -1.922.000 -2.095.000 -2.180.000
Finans -1.323.000 -1.496.000 -1.899.000 -2.037.000 -2.075.000
Resultat før skatt 1.188.000 1.474.000 -1.749.000 1.474.000 2.331.000
Skattekostnad -67.000 -274.000 503.000 -232.000 -631.000
Årsresultat 1.121.000 1.201.000 -1.246.000 1.242.000 1.701.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.059.000 57.558.000 58.584.000 60.639.000 61.202.000
Sum omløpsmidler 2.233.000 2.339.000 1.079.000 5.731.000 5.573.000
Sum eiendeler 59.292.000 59.897.000 59.663.000 66.370.000 66.775.000
Sum opptjent egenkapital 2.101.000 1.379.000 179.000 1.425.000 1.703.000
Sum egenkapital 11.240.000 10.518.000 9.318.000 10.564.000 10.842.000
Sum langsiktig gjeld 46.489.000 48.736.000 49.392.000 52.667.000 53.298.000
Sum kortsiktig gjeld 1.564.000 642.000 953.000 3.140.000 2.636.000
Sum gjeld og egenkapital 59.293.000 59.896.000 59.663.000 66.371.000 66.776.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.949.000 8.601.000 8.412.000 8.895.000 9.568.000
Driftsinntekter 8.949.000 8.601.000 8.412.000 8.895.000 9.568.000
Varekostnad -321.000 -4.000 -4.000 -86.000 -63.000
Lønninger -2.493.000 -2.067.000 -2.041.000 -2.131.000 -1.785.000
Avskrivning -1.183.000 -1.211.000 -1.240.000 -1.257.000 -1.270.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.441.000 -2.349.000 -4.977.000 -1.910.000 -2.044.000
Driftskostnader -6.438.000 -5.631.000 -8.262.000 -5.384.000 -5.162.000
Driftsresultat 2.511.000 2.970.000 150.000 3.511.000 4.406.000
Finansinntekter 18.000 16.000 23.000 58.000 105.000
Finanskostnader -1.341.000 -1.512.000 -1.922.000 -2.095.000 -2.180.000
Finans -1.323.000 -1.496.000 -1.899.000 -2.037.000 -2.075.000
Konsernbidrag -399.000 0 0 -158.000 0
Utbytte 0 0 0 -1.361.000 -1.000.000
Årsresultat 1.121.000 1.201.000 -1.246.000 1.242.000 1.701.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 119.000 0 0 0 0
Fast eiendom 56.322.000 57.491.000 58.500.000 59.176.000 59.713.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 99.000 67.000 84.000 103.000 129.000
Sum varige driftsmidler 56.422.000 57.558.000 58.584.000 59.278.000 59.841.000
Sum finansielle anleggsmidler 518.000 0 0 1.361.000 1.361.000
Sum anleggsmidler 57.059.000 57.558.000 58.584.000 60.639.000 61.202.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 332.000 273.000 637.000 930.000 341.000
Andre fordringer 146.000 4.000 205.000 69.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.756.000 2.062.000 238.000 4.573.000 5.004.000
Sum omløpsmidler 2.233.000 2.339.000 1.079.000 5.731.000 5.573.000
Sum eiendeler 59.292.000 59.897.000 59.663.000 66.370.000 66.775.000
Sum opptjent egenkapital 2.101.000 1.379.000 179.000 1.425.000 1.703.000
Sum egenkapital 11.240.000 10.518.000 9.318.000 10.564.000 10.842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.909.000 1.841.000 1.568.000 2.071.000 2.105.000
Gjeld til kredittinstitutt 504.000 4.000 5.000 158.000 0
Sum langsiktig gjeld 46.489.000 48.736.000 49.392.000 52.667.000 53.298.000
Leverandørgjeld 135.000 86.000 348.000 129.000 191.000
Betalbar skatt 0 0 0 267.000 468.000
Skyldig offentlige avgifter 312.000 169.000 134.000 272.000 290.000
Utbytte 0 0 0 -1.361.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 614.000 382.000 466.000 954.000 686.000
Sum kortsiktig gjeld 1.564.000 642.000 953.000 3.140.000 2.636.000
Sum gjeld og egenkapital 59.293.000 59.896.000 59.663.000 66.371.000 66.776.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 669.000 1.697.000 126.000 2.591.000 2.937.000
Likviditetsgrad 1 1.4 3.6 1.1 1.8 2.1
Likviditetsgrad 2 1.4 3.6 1.1 1.9 2.2
Soliditet 1 17.6 15.6 15.9 16.2
Resultatgrad 28.1 34.5 1.8 39.5 46.0
Rentedekningsgrad 1.9 2 0.1 1.7 2.1
Gjeldsgrad 4.3 4.7 5.4 5.3 5.2
Total kapitalrentabilitet 4.3 5 0.3 5.4 6.8
Signatur
28.02.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Dagfinn HeradstveitStyreleder67
Terje Magne GundersenStyremedlem75
Arne HøvikStyremedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
A. Høvik Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00