Kerag AS
Juridisk navn:  Kerag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67073477
Frennings Vei 27 Frennings Vei 27 Fax: 67073401
0588 Oslo 588 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 834255332
Aksjekapital: 490.000 NOK
Etableringsdato: 25.08.1983
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-37,49%
Egenkapital  
  
8,41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 627.000 1.003.000 835.000 589.000 414.000
Egenkapital: 5.516.000 5.088.000 4.385.000 3.851.000 3.262.000
Regnskap for Kerag AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -11.000 -13.000 -22.000 -16.000
Driftsresultat -3.000 -11.000 -13.000 -22.000 -16.000
Finansinntekter 631.000 1.014.000 848.000 611.000 431.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 631.000 1.014.000 848.000 611.000 431.000
Resultat før skatt 627.000 1.003.000 835.000 589.000 414.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 627.000 1.003.000 835.000 589.000 414.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000
Sum omløpsmidler 5.168.000 4.737.000 4.023.000 3.585.000 2.887.000
Sum eiendeler 5.543.000 5.112.000 4.398.000 3.960.000 3.262.000
Sum opptjent egenkapital 5.026.000 4.598.000 3.895.000 3.361.000 2.772.000
Sum egenkapital 5.516.000 5.088.000 4.385.000 3.851.000 3.262.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 24.000 13.000 110.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.543.000 5.112.000 4.398.000 3.961.000 3.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -11.000 -13.000 -22.000 -16.000
Driftskostnader -3.000 -11.000 -13.000 -22.000 -16.000
Driftsresultat -3.000 -11.000 -13.000 -22.000 -16.000
Finansinntekter 631.000 1.014.000 848.000 611.000 431.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 631.000 1.014.000 848.000 611.000 431.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 627.000 1.003.000 835.000 589.000 414.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000
Sum anleggsmidler 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 550.000 955.000 799.000 570.000 366.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.618.000 3.782.000 3.225.000 3.016.000 2.521.000
Sum omløpsmidler 5.168.000 4.737.000 4.023.000 3.585.000 2.887.000
Sum eiendeler 5.543.000 5.112.000 4.398.000 3.960.000 3.262.000
Sum opptjent egenkapital 5.026.000 4.598.000 3.895.000 3.361.000 2.772.000
Sum egenkapital 5.516.000 5.088.000 4.385.000 3.851.000 3.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 24.000 13.000 110.000 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 24.000 13.000 110.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.543.000 5.112.000 4.398.000 3.961.000 3.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.141.000 4.713.000 4.010.000 3.475.000 2.887.000
Likviditetsgrad 1 191.4 197.4 309.5 32.6
Likviditetsgrad 2 191.4 197.4 309.5 32.6 0.0
Soliditet 99.5 99.5 99.7 97.2 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 11.3 19.6 1 14.9 12.7
Signatur
24.01.2020
STYRETS FORMANN ALENE ELLER AV TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Henrik Tore DahlStyreleder43
Laila DahlStyremedlem82
Tore DahlStyremedlem81
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tore Dahl100.0081
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00