Leif Brun & Sønner AS
Juridisk navn:  Leif Brun & Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75755900
Moa Moa Fax: 75755037
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 834464012
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 19.12.1983
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
37,04%
Resultat  
  
232,85%
Egenkapital  
  
6,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.052.000 13.903.000 18.849.000 14.401.000 11.513.000
Resultat: 1.824.000 548.000 1.875.000 1.162.000 843.000
Egenkapital: 2.867.000 2.695.000 4.679.000 5.803.000 4.961.000
Regnskap for Leif Brun & Sønner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.052.000 13.903.000 18.849.000 14.401.000 11.513.000
Driftskostnader -17.133.000 -13.390.000 -17.001.000 -13.275.000 -10.709.000
Driftsresultat 1.920.000 514.000 1.848.000 1.125.000 805.000
Finansinntekter 29.000 48.000 32.000 42.000 52.000
Finanskostnader -124.000 -13.000 -4.000 -6.000 -13.000
Finans -95.000 35.000 28.000 36.000 39.000
Resultat før skatt 1.824.000 548.000 1.875.000 1.162.000 843.000
Skattekostnad -423.000 -132.000 -472.000 -320.000 -228.000
Årsresultat 1.401.000 416.000 1.403.000 842.000 616.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 474.000 248.000 283.000 374.000 337.000
Sum omløpsmidler 8.988.000 7.081.000 9.476.000 8.418.000 7.316.000
Sum eiendeler 9.462.000 7.329.000 9.759.000 8.792.000 7.653.000
Sum opptjent egenkapital 2.657.000 2.485.000 4.469.000 5.593.000 4.751.000
Sum egenkapital 2.867.000 2.695.000 4.679.000 5.803.000 4.961.000
Sum langsiktig gjeld 2.140.000 2.380.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.455.000 2.254.000 5.081.000 2.989.000 2.691.000
Sum gjeld og egenkapital 9.462.000 7.329.000 9.760.000 8.792.000 7.652.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.052.000 13.903.000 18.849.000 14.401.000 11.507.000
Andre inntekter 0 0 0 0 6.000
Driftsinntekter 19.052.000 13.903.000 18.849.000 14.401.000 11.513.000
Varekostnad -10.317.000 -7.924.000 -11.484.000 -8.060.000 -6.158.000
Lønninger -4.453.000 -4.132.000 -4.108.000 -3.778.000 -3.284.000
Avskrivning -72.000 -66.000 -90.000 -66.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.291.000 -1.268.000 -1.319.000 -1.371.000 -1.197.000
Driftskostnader -17.133.000 -13.390.000 -17.001.000 -13.275.000 -10.709.000
Driftsresultat 1.920.000 514.000 1.848.000 1.125.000 805.000
Finansinntekter 29.000 48.000 32.000 42.000 52.000
Finanskostnader -124.000 -13.000 -4.000 -6.000 -13.000
Finans -95.000 35.000 28.000 36.000 39.000
Konsernbidrag -428.000 0 -2.528.000 0 0
Utbytte -800.000 -2.400.000 0 0 0
Årsresultat 1.401.000 416.000 1.403.000 842.000 616.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 77.000 73.000 79.000 79.000 102.000
Fast eiendom 3.000 3.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 394.000 171.000 204.000 295.000 235.000
Sum varige driftsmidler 397.000 174.000 204.000 295.000 235.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 474.000 248.000 283.000 374.000 337.000
Varebeholdning 2.991.000 2.481.000 2.455.000 2.415.000 2.281.000
Kundefordringer 2.850.000 1.767.000 2.536.000 1.911.000 974.000
Andre fordringer 71.000 171.000 132.000 123.000 133.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.333.000 2.662.000 4.354.000 3.969.000 3.928.000
Sum omløpsmidler 8.988.000 7.081.000 9.476.000 8.418.000 7.316.000
Sum eiendeler 9.462.000 7.329.000 9.759.000 8.792.000 7.653.000
Sum opptjent egenkapital 2.657.000 2.485.000 4.469.000 5.593.000 4.751.000
Sum egenkapital 2.867.000 2.695.000 4.679.000 5.803.000 4.961.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 556.000 656.000 3.328.000 838.000 1.201.000
Sum langsiktig gjeld 2.140.000 2.380.000 0 0 0
Leverandørgjeld 812.000 -17.000 352.000 312.000 134.000
Betalbar skatt 300.000 126.000 0 297.000 229.000
Skyldig offentlige avgifter 693.000 405.000 212.000 383.000 197.000
Utbytte -800.000 -2.400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.295.000 1.084.000 1.190.000 1.159.000 930.000
Sum kortsiktig gjeld 4.455.000 2.254.000 5.081.000 2.989.000 2.691.000
Sum gjeld og egenkapital 9.462.000 7.329.000 9.760.000 8.792.000 7.652.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.533.000 4.827.000 4.395.000 5.429.000 4.625.000
Likviditetsgrad 1 2 3 1.9 2.8 2.7
Likviditetsgrad 2 1.3 2 1.4 2.1 1.9
Soliditet 30.3 36.8 47.9 66.0 64.8
Resultatgrad 10.1 3.7 9.8 7.8 7.0
Rentedekningsgrad 15.5 39.5 4 194.5 65.9
Gjeldsgrad 2.3 1.7 1.1 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 20.6 7.7 19.3 13.3 11.2
Signatur
14.08.2012
STYRETS FORMANN INNEHAR SELSKAPETS
SIGNATUR OG TEGNER
SELSKAPET.
Prokurister
14.08.2012
PROKURA HVER FOR SEG
ROALD EIVIN BRUN
HELGE LEONHARD BRUN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Joakim DagfinsenStyreleder31
Bjørnar BrunStyremedlem44
Rune BrunStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Leif Brun & Sønner Eiendom AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00