Appendix Holding AS
Juridisk navn:  Appendix Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90620833
Washingtons Vei 15 Washingtons Vei 15 Fax:
5019 Bergen 5019 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989587811
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.02.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
59,44%
Egenkapital  
  
78,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 680.000 1.569.000 1.326.000
Resultat: 2.618.000 1.642.000 366.000 828.000 1.001.000
Egenkapital: 4.467.000 2.507.000 1.234.000 2.456.000 1.852.000
Regnskap for Appendix Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 680.000 1.569.000 1.326.000
Driftskostnader -440.000 -388.000 -645.000 -730.000 -432.000
Driftsresultat -441.000 -389.000 34.000 840.000 894.000
Finansinntekter 3.063.000 2.031.000 339.000 304.000 169.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -7.000 -315.000 -63.000
Finans 3.059.000 2.030.000 332.000 -11.000 106.000
Resultat før skatt 2.618.000 1.642.000 366.000 828.000 1.001.000
Skattekostnad -509.000 -369.000 -88.000 -224.000 -227.000
Årsresultat 2.109.000 1.273.000 278.000 604.000 774.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.771.000 1.055.000 551.000 424.000 0
Sum omløpsmidler 5.872.000 4.678.000 1.407.000 2.425.000 3.067.000
Sum eiendeler 10.643.000 5.733.000 1.958.000 2.849.000 3.067.000
Sum opptjent egenkapital 4.367.000 2.407.000 1.134.000 2.356.000 1.752.000
Sum egenkapital 4.467.000 2.507.000 1.234.000 2.456.000 1.852.000
Sum langsiktig gjeld 1.890.000 1.000 2.000 1.000 975.000
Sum kortsiktig gjeld 4.287.000 3.225.000 722.000 392.000 241.000
Sum gjeld og egenkapital 10.644.000 5.733.000 1.958.000 2.849.000 3.068.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 680.000 1.569.000 1.442.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -116.000
Driftsinntekter 0 0 680.000 1.569.000 1.326.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -29.000 0 -279.000 -1.000
Avskrivning -3.000 -5.000 -5.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -436.000 -354.000 -640.000 -449.000 -431.000
Driftskostnader -440.000 -388.000 -645.000 -730.000 -432.000
Driftsresultat -441.000 -389.000 34.000 840.000 894.000
Finansinntekter 3.063.000 2.031.000 339.000 304.000 169.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -7.000 -315.000 -63.000
Finans 3.059.000 2.030.000 332.000 -11.000 106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 0 -500.000 0 0
Årsresultat 2.109.000 1.273.000 278.000 604.000 774.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 3.000 8.000 13.000 0
Sum varige driftsmidler 0 3.000 8.000 13.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.771.000 1.052.000 543.000 411.000 0
Sum anleggsmidler 4.771.000 1.055.000 551.000 424.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 219.000 161.000
Andre fordringer 5.644.000 3.695.000 479.000 55.000 2.000
Sum investeringer 208.000 959.000 899.000 875.000 2.709.000
Kasse, bank 21.000 23.000 29.000 1.275.000 195.000
Sum omløpsmidler 5.872.000 4.678.000 1.407.000 2.425.000 3.067.000
Sum eiendeler 10.643.000 5.733.000 1.958.000 2.849.000 3.067.000
Sum opptjent egenkapital 4.367.000 2.407.000 1.134.000 2.356.000 1.752.000
Sum egenkapital 4.467.000 2.507.000 1.234.000 2.456.000 1.852.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 2.000 1.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.890.000 1.000 2.000 1.000 975.000
Leverandørgjeld 11.000 51.000 0 2.000 2.000
Betalbar skatt 232.000 103.000 74.000 227.000 229.000
Skyldig offentlige avgifter 0 5.000 4.000 137.000 1.000
Utbytte -150.000 0 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.044.000 3.067.000 644.000 26.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 4.287.000 3.225.000 722.000 392.000 241.000
Sum gjeld og egenkapital 10.644.000 5.733.000 1.958.000 2.849.000 3.068.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.585.000 1.453.000 685.000 2.033.000 2.826.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.9 6.2 12.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.9 6.2 12.8
Soliditet 4 43.7 6 86.2 60.4
Resultatgrad 5 53.5 67.4
Rentedekningsgrad -110.3 4.9 2.7 16.9
Gjeldsgrad 1.4 1.3 0.6 0.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 24.6 28.6 19.1 40.2 34.6
Signatur
30.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein Arthur Hønsi JensenStyreleder43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Svein Arthur Hønsi Jensen100.0043
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00