Austevoll Båt Og Cruise AS
Juridisk navn:  Austevoll Båt Og Cruise AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41160261
C/O Defacto Regnskap As Kontorsenteret Austevoll Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 989637940
Aksjekapital: 2.169.606 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 17.03.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
106,52%
Resultat  
  
-229,61%
Egenkapital  
  
-470%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 95.000 46.000 57.000 74.000 359.000
Resultat: -1.269.000 -385.000 -2.073.000 -706.000 -371.000
Egenkapital: -999.000 270.000 655.000 2.728.000 3.434.000
Regnskap for Austevoll Båt Og Cruise AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 95.000 46.000 57.000 74.000 359.000
Driftskostnader -1.342.000 -382.000 -2.072.000 -709.000 -658.000
Driftsresultat -1.247.000 -336.000 -2.015.000 -634.000 -299.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -22.000 -49.000 -58.000 -72.000 -79.000
Finans -22.000 -49.000 -58.000 -72.000 -73.000
Resultat før skatt -1.269.000 -385.000 -2.073.000 -706.000 -371.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.269.000 -385.000 -2.073.000 -706.000 -371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.818.000 2.933.000 3.148.000 5.535.000 6.188.000
Sum omløpsmidler 67.000 54.000 241.000 334.000 338.000
Sum eiendeler 1.885.000 2.987.000 3.389.000 5.869.000 6.526.000
Sum opptjent egenkapital -3.169.000 -1.900.000 -1.515.000 558.000 1.264.000
Sum egenkapital -999.000 270.000 655.000 2.728.000 3.434.000
Sum langsiktig gjeld 2.873.000 2.702.000 2.678.000 3.078.000 3.054.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 15.000 57.000 64.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 1.885.000 2.987.000 3.390.000 5.870.000 6.526.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 95.000 46.000 57.000 74.000 359.000
Driftsinntekter 95.000 46.000 57.000 74.000 359.000
Varekostnad 0 0 0 -1.000 -4.000
Lønninger 0 0 0 0 -7.000
Avskrivning -216.000 -216.000 -304.000 -391.000 -417.000
Nedskrivning -1.000.000 0 -1.500.000 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -166.000 -268.000 -317.000 -230.000
Driftskostnader -1.342.000 -382.000 -2.072.000 -709.000 -658.000
Driftsresultat -1.247.000 -336.000 -2.015.000 -634.000 -299.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -22.000 -49.000 -58.000 -72.000 -79.000
Finans -22.000 -49.000 -58.000 -72.000 -73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.269.000 -385.000 -2.073.000 -706.000 -371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.818.000 2.933.000 3.148.000 5.535.000 6.188.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.818.000 2.933.000 3.148.000 5.535.000 6.188.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 13.000 0
Andre fordringer 14.000 5.000 6.000 25.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 48.000 236.000 297.000 287.000
Sum omløpsmidler 67.000 54.000 241.000 334.000 338.000
Sum eiendeler 1.885.000 2.987.000 3.389.000 5.869.000 6.526.000
Sum opptjent egenkapital -3.169.000 -1.900.000 -1.515.000 558.000 1.264.000
Sum egenkapital -999.000 270.000 655.000 2.728.000 3.434.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.873.000 2.702.000 2.678.000 3.078.000 3.054.000
Leverandørgjeld 0 15.000 44.000 63.000 36.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 0 12.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 15.000 57.000 64.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 1.885.000 2.987.000 3.390.000 5.870.000 6.526.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 39.000 184.000 270.000 300.000
Likviditetsgrad 1 6.1 3.6 4.2 5.2 8.9
Likviditetsgrad 2 6.1 3.6 4.2 5.3 8.9
Soliditet - 9 19.3 46.5 52.6
Resultatgrad -1312.6 -730.4 -3535.1 -856.8 -83.3
Rentedekningsgrad -56.7 -6.9 -34.7 -8.8 -3.7
Gjeldsgrad -2.9 10.1 4.2 1.2 0.9
Total kapitalrentabilitet -66.2 -11.2 -59.4 -10.8 -4.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Magnus StangelandStyreleder79
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
As Flyfisk100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00