At-Home AS
Juridisk navn:  At-Home AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33351350
Harpunveien 4 Harpunveien 4 Fax: 33399190
3128 Nøtterøy 3128 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 989693891
Aksjekapital: 35.000 NOK
Etableringsdato: 23.03.2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,91%
Resultat  
  
-45,95%
Egenkapital  
  
12,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 99.000 115.000 176.000 261.000 79.000
Resultat: 20.000 37.000 59.000 60.000 27.000
Egenkapital: 53.000 47.000 61.000 57.000 51.000
Regnskap for At-Home AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 99.000 115.000 176.000 261.000 79.000
Driftskostnader -82.000 -78.000 -124.000 -206.000 -52.000
Driftsresultat 18.000 37.000 53.000 56.000 27.000
Finansinntekter 3.000 0 6.000 5.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 0 6.000 5.000 1.000
Resultat før skatt 20.000 37.000 59.000 60.000 27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 37.000 59.000 60.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 93.000 124.000 145.000 112.000 333.000
Sum eiendeler 93.000 124.000 145.000 112.000 333.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 12.000 0 22.000 0
Sum egenkapital 53.000 47.000 61.000 57.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 76.000 85.000 55.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 123.000 146.000 112.000 332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.000 115.000 176.000 261.000 61.000
Andre inntekter 0 0 0 0 18.000
Driftsinntekter 99.000 115.000 176.000 261.000 79.000
Varekostnad -75.000 -68.000 -114.000 -196.000 -37.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -15.000
Driftskostnader -82.000 -78.000 -124.000 -206.000 -52.000
Driftsresultat 18.000 37.000 53.000 56.000 27.000
Finansinntekter 3.000 0 6.000 5.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 0 6.000 5.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -15.000 -50.000 -55.000 -55.000 -25.000
Årsresultat 20.000 37.000 59.000 60.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 42.000 0
Kundefordringer 66.000 0 0 11.000 76.000
Andre fordringer 0 0 0 0 232.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 124.000 145.000 59.000 24.000
Sum omløpsmidler 93.000 124.000 145.000 112.000 333.000
Sum eiendeler 93.000 124.000 145.000 112.000 333.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 12.000 0 22.000 0
Sum egenkapital 53.000 47.000 61.000 57.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 4.000 0 59.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 26.000 26.000 0 7.000
Utbytte -15.000 -50.000 -55.000 -55.000 -25.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 190.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 76.000 85.000 55.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 123.000 146.000 112.000 332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 48.000 60.000 57.000 52.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.6 1.7 2.0 1.2
Likviditetsgrad 2 2.3 1.6 1.7 1.3 1.2
Soliditet 56.4 38.2 41.8 50.9 15.4
Resultatgrad 18.2 32.2 30.1 21.5 34.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.6 1.4 1.0 5.5
Total kapitalrentabilitet 22.3 30.1 40.4 54.5 8.4
Signatur
30.09.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom Dag HanssenStyreleder60
Arve Dag HanssenStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dm Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00