Akrobat Invest AS
Juridisk navn:  Akrobat Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Heggeliveien 42B Heggeliveien 42B Fax:
0375 Oslo 375 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989703072
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 23.02.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Nrp Procurator As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
59,47%
Egenkapital  
  
-4,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.135.000 2.593.000 1.176.000 3.202.000 2.271.000
Egenkapital: 17.766.000 18.662.000 16.109.000 14.961.000 11.759.000
Regnskap for Akrobat Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -32.000 -31.000 -34.000 -31.000 -51.000
Driftsresultat -32.000 -31.000 -34.000 -31.000 -51.000
Finansinntekter 6.059.000 3.098.000 1.839.000 3.408.000 2.932.000
Finanskostnader -1.892.000 -475.000 -630.000 -175.000 -610.000
Finans 4.167.000 2.623.000 1.209.000 3.233.000 2.322.000
Resultat før skatt 4.135.000 2.593.000 1.176.000 3.202.000 2.271.000
Skattekostnad -32.000 -40.000 -27.000 0 -48.000
Årsresultat 4.103.000 2.553.000 1.149.000 3.202.000 2.223.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.709.000 9.314.000 10.382.000 10.690.000 5.454.000
Sum omløpsmidler 8.089.000 9.389.000 6.754.000 6.271.000 6.353.000
Sum eiendeler 17.798.000 18.703.000 17.136.000 16.961.000 11.807.000
Sum opptjent egenkapital 17.725.000 18.621.000 16.068.000 14.920.000 11.718.000
Sum egenkapital 17.766.000 18.662.000 16.109.000 14.961.000 11.759.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000.000 2.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 40.000 27.000 0 48.000
Sum gjeld og egenkapital 17.798.000 18.702.000 17.136.000 16.961.000 11.807.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -31.000 -34.000 -31.000 -51.000
Driftskostnader -32.000 -31.000 -34.000 -31.000 -51.000
Driftsresultat -32.000 -31.000 -34.000 -31.000 -51.000
Finansinntekter 6.059.000 3.098.000 1.839.000 3.408.000 2.932.000
Finanskostnader -1.892.000 -475.000 -630.000 -175.000 -610.000
Finans 4.167.000 2.623.000 1.209.000 3.233.000 2.322.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.103.000 2.553.000 1.149.000 3.202.000 2.223.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.709.000 9.314.000 10.382.000 10.690.000 5.454.000
Sum anleggsmidler 9.709.000 9.314.000 10.382.000 10.690.000 5.454.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 28.000 0 19.000
Sum investeringer 7.866.000 8.251.000 6.200.000 6.093.000 6.084.000
Kasse, bank 223.000 1.135.000 526.000 178.000 251.000
Sum omløpsmidler 8.089.000 9.389.000 6.754.000 6.271.000 6.353.000
Sum eiendeler 17.798.000 18.703.000 17.136.000 16.961.000 11.807.000
Sum opptjent egenkapital 17.725.000 18.621.000 16.068.000 14.920.000 11.718.000
Sum egenkapital 17.766.000 18.662.000 16.109.000 14.961.000 11.759.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000.000 2.000.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 32.000 40.000 27.000 0 48.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 40.000 27.000 0 48.000
Sum gjeld og egenkapital 17.798.000 18.702.000 17.136.000 16.961.000 11.807.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.057.000 9.349.000 6.727.000 6.271.000 6.305.000
Likviditetsgrad 1 252.8 234.7 250.1 132.4
Likviditetsgrad 2 252.8 234.7 250.1 0 132.4
Soliditet 99.8 99.8 9 88.2 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.2 4.7
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 33.9 16.4 10.5 19.9 24.4
Signatur
28.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut Rydland MalterudStyreleder44
Martine Stenersen Bjørnstad MalterudStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Knut Rydland Malterud100.0044
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00