Tvedestrand Elektromarked AS
Juridisk navn:  Tvedestrand Elektromarked AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37199090
Postboks 160 Fjærkleivene Fax: 37199090
4902 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 989854968
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 19.05.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Kjell Johansen Revisjon ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
4,62%
Resultat  
  
39,15%
Egenkapital  
  
15,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 39.156.000 37.427.000 33.525.000 34.645.000 23.541.000
Resultat: 526.000 378.000 724.000 321.000 -749.000
Egenkapital: 3.071.000 2.664.000 2.379.000 1.841.000 1.469.000
Regnskap for Tvedestrand Elektromarked AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 39.156.000 37.427.000 33.525.000 34.645.000 23.541.000
Driftskostnader -38.455.000 -36.747.000 -32.458.000 -34.570.000 -24.238.000
Driftsresultat 701.000 679.000 1.068.000 75.000 -696.000
Finansinntekter 1.000 0 0 643.000 86.000
Finanskostnader -175.000 -301.000 -344.000 -397.000 -140.000
Finans -174.000 -301.000 -344.000 246.000 -54.000
Resultat før skatt 526.000 378.000 724.000 321.000 -749.000
Skattekostnad -119.000 -93.000 -187.000 52.000 277.000
Årsresultat 407.000 285.000 537.000 372.000 -472.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.066.000 2.043.000 2.425.000 3.321.000 2.902.000
Sum omløpsmidler 8.060.000 8.064.000 7.563.000 8.276.000 15.734.000
Sum eiendeler 10.126.000 10.107.000 9.988.000 11.597.000 18.636.000
Sum opptjent egenkapital 2.871.000 2.464.000 2.179.000 1.641.000 1.269.000
Sum egenkapital 3.071.000 2.664.000 2.379.000 1.841.000 1.469.000
Sum langsiktig gjeld 1.945.000 2.406.000 3.281.000 4.100.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 5.110.000 5.037.000 4.328.000 5.655.000 16.861.000
Sum gjeld og egenkapital 10.126.000 10.107.000 9.988.000 11.596.000 18.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.202.000 36.359.000 31.963.000 31.963.000 21.985.000
Andre inntekter 954.000 1.067.000 1.562.000 2.681.000 1.557.000
Driftsinntekter 39.156.000 37.427.000 33.525.000 34.645.000 23.541.000
Varekostnad -30.223.000 -29.278.000 -25.432.000 -26.762.000 -18.496.000
Lønninger -5.380.000 -4.945.000 -4.446.000 -5.369.000 -3.568.000
Avskrivning -307.000 -289.000 -309.000 -294.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.545.000 -2.235.000 -2.271.000 -2.145.000 -2.109.000
Driftskostnader -38.455.000 -36.747.000 -32.458.000 -34.570.000 -24.238.000
Driftsresultat 701.000 679.000 1.068.000 75.000 -696.000
Finansinntekter 1.000 0 0 643.000 86.000
Finanskostnader -175.000 -301.000 -344.000 -397.000 -140.000
Finans -174.000 -301.000 -344.000 246.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 407.000 285.000 537.000 372.000 -472.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 49.000 142.000 329.000 277.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.725.000 1.989.000 2.277.000 2.565.000 2.514.000
Driftsløsøre 0 5.000 6.000 27.000 48.000
Sum varige driftsmidler 2.066.000 1.994.000 2.283.000 2.592.000 2.562.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 400.000 63.000
Sum anleggsmidler 2.066.000 2.043.000 2.425.000 3.321.000 2.902.000
Varebeholdning 6.617.000 6.561.000 6.399.000 6.713.000 7.267.000
Kundefordringer 828.000 974.000 538.000 575.000 412.000
Andre fordringer 0 327.000 346.000 824.000 2.505.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 184.000 201.000 279.000 164.000 5.550.000
Sum omløpsmidler 8.060.000 8.064.000 7.563.000 8.276.000 15.734.000
Sum eiendeler 10.126.000 10.107.000 9.988.000 11.597.000 18.636.000
Sum opptjent egenkapital 2.871.000 2.464.000 2.179.000 1.641.000 1.269.000
Sum egenkapital 3.071.000 2.664.000 2.379.000 1.841.000 1.469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.656.000 1.732.000 1.480.000 2.108.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.945.000 2.406.000 3.281.000 4.100.000 307.000
Leverandørgjeld 2.267.000 2.189.000 1.825.000 2.590.000 15.896.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 659.000 604.000 592.000 397.000 406.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 529.000 511.000 431.000 560.000 558.000
Sum kortsiktig gjeld 5.110.000 5.037.000 4.328.000 5.655.000 16.861.000
Sum gjeld og egenkapital 10.126.000 10.107.000 9.988.000 11.596.000 18.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.950.000 3.027.000 3.235.000 2.621.000 -1.127.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.7 1.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6
Soliditet 30.3 26.4 23.8 15.9 7.9
Resultatgrad 1.8 1.8 3.2 0.2 -3.0
Rentedekningsgrad 4 2.3 3.1 1.8 -4.4
Gjeldsgrad 2.3 2.8 3.2 5.3 11.7
Total kapitalrentabilitet 6.9 6.7 10.7 6.2 -3.3
Signatur
03.09.2008
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag NilsenStyreleder64
Henry OlsenStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dag Og Henry Eiendom AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00