Fagerbø AS
Juridisk navn:  Fagerbø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180468
Stegura 2 V/Liv Bente Storebø Fax: 56181002
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 989837966
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10.05.2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-129,59%
Egenkapital  
  
-7,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -124.000 419.000 -150.000 581.000 211.000
Egenkapital: 1.597.000 1.722.000 1.302.000 1.522.000 941.000
Regnskap for Fagerbø AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -4.000 0 0
Driftsresultat 0 0 -4.000 0 0
Finansinntekter -124.000 420.000 -146.000 587.000 222.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 -12.000
Finans -124.000 420.000 -146.000 582.000 210.000
Resultat før skatt -124.000 419.000 -150.000 581.000 211.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -124.000 419.000 -150.000 581.000 211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.597.000 1.722.000 1.302.000 1.522.000 1.378.000
Sum eiendeler 1.597.000 1.722.000 1.302.000 1.522.000 1.378.000
Sum opptjent egenkapital 1.563.000 1.688.000 1.268.000 1.418.000 837.000
Sum egenkapital 1.597.000 1.722.000 1.302.000 1.522.000 941.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 437.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.597.000 1.722.000 1.302.000 1.522.000 1.378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -4.000 0 0
Driftskostnader 0 0 -4.000 0 0
Driftsresultat 0 0 -4.000 0 0
Finansinntekter -124.000 420.000 -146.000 587.000 222.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 -12.000
Finans -124.000 420.000 -146.000 582.000 210.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -124.000 419.000 -150.000 581.000 211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 908.000 1.073.000 686.000 862.000 1.341.000
Kasse, bank 689.000 649.000 617.000 660.000 37.000
Sum omløpsmidler 1.597.000 1.722.000 1.302.000 1.522.000 1.378.000
Sum eiendeler 1.597.000 1.722.000 1.302.000 1.522.000 1.378.000
Sum opptjent egenkapital 1.563.000 1.688.000 1.268.000 1.418.000 837.000
Sum egenkapital 1.597.000 1.722.000 1.302.000 1.522.000 941.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 437.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.597.000 1.722.000 1.302.000 1.522.000 1.378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.597.000 1.722.000 1.302.000 1.522.000 1.378.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 68.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 18.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.5
Total kapitalrentabilitet -7.8 24.4 -11.5 38.6 16.1
Signatur
11.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Liv Bente Fagerbakke StorebøStyreleder59
Heine StorebøStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Liv Bente Fagerbakke Storebø100.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00